Danskar oroar sig för falska våldtäktsanklagelser

publicerad 21 september 2023
- av Sofie Persson
Många danskar har svårt att förstå vad som egentligen gäller för samtycke.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Danska män och kvinnor oroar sig nu mer för falska våldtäktsanklagelser sedan den så kallade samtyckeslagen trädde i kraft. Samtidigt tycker många unga danskar att det är svårt att avgöra eller uttrycka samtycke, vilket gör att man efterlyser mer utbildning om lagstiftningen.

Den så kallade samtyckeslagen trädde i kraft 1 januari 2021 i Danmark och innebär i praktiken att det räknas som våldtäkt om inte båda parter gett “samtycke” till sexuellt umgänge.

En ny undersökning vid Brottsförebyggande rådet i Danmark visar nu att det råder förvirring bland unga danskar kring huruvida lagen ska praktiseras. Även om 85 procent anser att det är viktigt att försäkra sig om samtycke innan sex tycker åtskilliga att det är svårt att be om eller ge samtycke. 38 procent av män i åldrarna 16 till 30 år tycker bland annat att det är onaturligt att be om samtycke medan 17 procent kvinnor i åldrarna 16 till 20 år har svårt att uttrycka samtycke till sex.

Omkring 40 procent av unga män anser sig ha svårt att avgöra om den andra personen samtycker, om inte den andra parten uttrycker det i ord. Mer än hälften av danskarna kommunicerar samtycke med kroppsspråk och inte ord.

Män oroar sig mer

I den nya studien ser vi att många har svårt att läsa av kroppsspråk i relation till samtycke. Det finns inget rätt sätt att ge samtycke, men även om ord inte alltid är nödvändiga är det viktigt att förstå varandra, säger Katrine Amalie Keller, kunskapskonsult på danska Brottsförebyggande rådet.

52 procent danska män känner sig mer oroliga för falska våldtäktsanklagelser sedan den nya lagen tillträdde. Bland kvinnor ligger den siffran på 33 procent.

Nära hälften av danskarna (44 procent) anser att det behövs mer utbildning inom samtyckeslagen. Från och med 1 augusti i år är det åter obligatoriskt med sexualundervisning i gymnasiet, något som togs bort i Danmark för över 50 år sedan. Dock finns inga riktlinjer kring utbildning inom samtyckeslagen och heller inga krav på att det ska ingå.

Undersökningen gjordes genom en enkätundersökning med danskar i åldrarna 16 till 74 år. Sedan samtyckeslagen trädde i kraft har antalet våldtäkter ökat i landet. I Sverige infördes samtyckeslagen år 2018.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!