samtyckeslagen


Nu har samtyckeslagen trätt i kraft

InrikesDen 1 juli infördes det en sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. Lagen innebär i korthet att om sex inte är frivilligt, så är det olagligt.