Stockholm suger bort koldioxid med ny teknik

Klimatöverdrifterna

publicerad 5 juni 2023
- av Sofie Persson
Värtaverket i Hjorthagen.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I Stockholm planeras en ny anläggning med ny teknik som gör att man suger bort koldioxid ur atmosfären. Det kommer att bli Europas första storskaliga anläggning med denna typ av bioteknik.

Sedan 2019 har energibolaget Stockholm Exergi drivit forskningsanläggning för så kallat Bio Energy Carbon Capture and Storage (bio-CCS), det vill säga att man suger in och fångar koldioxid från förbränning av restprodukter från skogen som man sedan förvarar permanent. Eftersom det är koldioxid som skogen tidigare bundit genom fotosyntesen kan man därmed minska koncentrationen av gasen i atmosfären, menar bolaget.

Rester som exempelvis flis, grenar och liknande levereras från ett hållbart skogsbruk till anläggningen via båt eller tåg. I biokraftvärmeverket produceras sedan el och fjärrvärme när man förbränner resterna som därefter distribueras till medborgarna. Rökgaserna från förbränningen leds sedan in i en ny anläggning där en stor kompressor suger in och komprimerar gaserna där man sedan omvandlar koldioxiden till vätska. Den flytande koldioxiden kan sedan fraktas med båt till en permanent lagringsplats som finns djupt under havsytan där den kan mineraliseras.

Tekniken i sig är ny och därför kan nu Stockholm bli en av de första städerna som suger bort koldioxid från miljön. Nyligen har bolaget skickat in en ansökan till mark- och miljödomstolen för att få tillstånd att bygga en fullskalig bio-CCS-anläggning vid Värtaverket i Hjorthagen. Där är målet att anläggningen ska vara klar redan 2026.

Vår plan att bygga Europas första storskaliga anläggning för bio-CCS här i Stockholm är ambitiös, men nödvändig, säger Fabian Levihn, forskningschef på Stockholm Exergi. Lyckas vi är det en game-changer som förhoppningsvis kan leda vägen för fler aktörer, både i Sverige och internationellt.

Anläggningen ska i sin tur kunna fånga in 800 000 ton biogen koldioxid från el- och fjärrvärmeproduktionen varje år.

Den planerade anläggningen kommer att bli en av Europas första storskaliga med denna typ av teknik. Bolaget menar också att om man kunde skala upp ytterligare skulle man kunna suga bort 30 miljoner ton koldioxid varje år i Sverige.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!