Miljö

Steget efter


Holmen Skog bryter mot certifiering

Miljö Skogsbolaget Holmen Skog avverkningsanmäler och avverkar skogar med höga naturvärden, konstaterar Fältbiologernas skogsnätverk i en rapport från en inventeringsresa i Jämtland.


Norge satsar på biologisk mångfald

Miljö Nyligen utlovade Norges regering resurser på motsvarande över 150 miljoner svenska kronor för att bevara och på ett hållbart sätt handskas med våra viktigaste spannmål, rapporterar Global Crop Diversity Trust. När jordens befolkning växer och klimatförändringar hotar grödor som ris och majs är det oerhört viktigt att mångfalden bevaras, anser man i Norge. – Om bara […]


Även avverkade skogar värdefulla

Miljö Även regnskogar som varit utsatta för upprepad avverkning är viktiga för den biologiska mångfalden och kan spela en roll för arternas bevarande, enligt ny forskning från Durrell Institute of Conservation Ecology, University of Kent.