Miljö

Steget efter


Holmen Skog bryter mot certifiering

Miljö Skogsbolaget Holmen Skog avverkningsanmäler och avverkar skogar med höga naturvärden, konstaterar Fältbiologernas skogsnätverk i en rapport från en inventeringsresa i Jämtland. Bolaget har en miljömärkning enligt GSC (Forest Stewardship council) och uppger att de tar miljöhänsyn. Efter att Fältbiologerna slagit larm om höga naturvärden i flera områden som Holmen Skog skulle avverka stoppade bolaget tillfälligt […]


Norge satsar på biologisk mångfald

Miljö Nyligen utlovade Norges regering resurser på motsvarande över 150 miljoner svenska kronor för att bevara och på ett hållbart sätt handskas med våra viktigaste spannmål, rapporterar Global Crop Diversity Trust. När jordens befolkning växer och klimatförändringar hotar grödor som ris och majs är det oerhört viktigt att mångfalden bevaras, anser man i Norge. – Om bara […]


Även avverkade skogar värdefulla

Miljö Även regnskogar som varit utsatta för upprepad avverkning är viktiga för den biologiska mångfalden och kan spela en roll för arternas bevarande, enligt ny forskning från Durrell Institute of Conservation Ecology, University of Kent. Resultatet går tvärt emot vad man tidigare trott, att avverkade skogar har liten eller ingen betydelse för mångfalden. Detta har lett […]


Mångfald ökar med 30 procent vid ekobruk

Miljö Olika arter av växter, humlor och bin är de som gynnas mest av ekologiskt Jordbruk. Det visar en stor samlande studie, där fors­karna har tittat på forskning från de senaste 30 åren. För många organismgrupper är ekologiskt lantbruk ett av flera redskap för art minska förlus­terna av biologisk mångfald i det industrialiserade jordbruket, menar Jan […]