Inrikes

Inrikes Fler än 90 procent av taxiförarna som ingick i studien körde för fort på sträckor med hastighetsbegränsning på 80 kilometer i timmen.


Foto: Marco Pozzo/CC BY-NC-SA 2.0

“Levande landsbygd om Trafikverket kopplas bort”

Debatt Vi skulle få en levande landsbygd om Trafikverket kopplades bort från underhållet av länsbanorna och regionerna fick ansvaret i stället, skriver Hans Sternlycke i NyD Debatt.


Steget efter


Foto: Stefan Nilsson/SJ

Rekordmånga tåg försenade under 2018

Inrikes Punktligheten på de svenska järnvägarna försämrades betydligt förra året då mer än vart tionde persontåg kom fram för sent.


Miljö Med motiveringen "för en medveten slåtter som gynnar unik, blommande flora och ger livsutrymme för bina" fick Trafikverket på Gotland Svenska Bins utmärkelse.


Nuvarande vägkapacitet tillräcklig

Miljö I en ny rapport från Trafikverket tas det fram olika scenarier för hur utsläppen kan minska. Enligt Miljövårdsberedningen ska utsläppen minska med 70 procent till år 2030.


Trafikverket stoppade klimatrapport

Inrikes När Trafikverket lämnade sitt underlagsmaterial till den kommande infrastrukturpropositionen fanns en klimatrapport man hade tagit fram inte med. Den hade censurerats bort rapporterade flera visselblåsare i verket till Ekot. Rapportens slutsats var att lastbilstrafiken måste minska kraftigt för att nå klimatmålet 2030. Enligt verkets förslag till infrastrukturplan 2018-2029 kommer den i stället att öka 55 […]


Foto: Wikimedia/Holger.Ellgaard/CC-BY-SA-3.0

Tydligare uppdrag för spårväg

Inrikes ”Spårbunden trafik är i högsta grad energieffektiv” Spårvagnar drivs av el och släpper inte ut några skadliga avgaser i gatumiljön.


Foto: Jace Turner

Enkla knep för sparsam körning

Miljö Värna om både din bil och miljön. NyD ger dig tips på hur du kan spara pengar med det som kallas för EcoDriving.