Naturvetarpris för nanoforskning

publicerad 15 mars 2014

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Årets Naturvetarpris går till två fysiker vid KTH som forskar kring naturens minsta beståndsdelar.

– Jag hoppas att den mätteknik som jag har varit med och utvecklat kan leda till effektivare solceller, säger Daniel Platz, som tilldelas 50 000 kronor för bästa doktorsavhandling.

Enligt juryn har han “gjort en betydande insats för att utveckla nya mät- och analysmetoder inom atomkraftsmikroskopin, vilket gjort det möjligt att erhålla en bättre fingertoppskänsla för ytors karaktär på nanometernivå än som tidigare var möjligt.”

 Det är grundforskning i ordets rätta bemärkelse. I dag ser vi ingen praktisk tillämpning på min forskning, utan den ingår i jakten på förståelse för naturen, säger Stella Riad, som får priset för bästa examensarbete, 25 000 kronor, för “en väl genomförd teoretisk behandling av neutrinoparametrar med avseende på extra dimensioner.

 

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!