Insändare

”Som en röd tråd”

publicerad 1 augusti 2017

Socialister hävdar gärna att socialismen är till för alla. Men det är en senare konstruktion. Marxismen och socialismen har sin grund i en rasmässig tanke om utrotandet av industriellt underlägsna raser.

Karl Marx och Engels var Socialdarwinister som har gett upphov till historiens värsta massmördarideologier alla kategorier.

I Karl Marxs tidning Neue Rheinische Zeitung 1849 skrev Engels att ”När klasskriget sker enligt Marxismens principer och revolutionen sker, kommer det att finnas primitiva samhällen som är två steg bakom eftersom de inte är kapitalistiska än, (Basker, Bretoner, Skotska högländare, Serber) de är ett rasmässigt skräp, och måste förintas då de kan omöjligt bli revolutionärer.” Engels ska även ha uttryckt åsikten att ”Polen har inget skäl att existera!”

Karl Marx själv skrev att ”De klasser och raser som är för svaga att hantera de nya förutsättningarna för livet, måste bort…” samt ”De måste försvinna i en revolutionär förintelse…”

Man kan därför se en röd tråd ifrån Marx/Engels till Hitler och Stalin. Två despoter som utvecklade varsin egen gren på det Marxist-socialistiska och kommunistiska politiska trädet. Leninism/Stalinism och Nationalsocialism. Den italienska fascistiska staten (beundrat av Socialdemokratiska paret Myrdal) är en också en gren på samma träd dock utan den renodlade rasideologiska biten som de två andra diktaturstaterna hade.

Man kan följa spåren av samma Marxist-socialistiska politik i Nazityskland, det fascistiska Italien och Sovjetunionen. Låt oss börja med ekonomin. I Sovjet ägde staten all egendom och produktionsmedel. Styrning skedde via s.k. 5-årsplaner i Tyskland 4 års planer. I Nazityskland genomfördes inte det socialistiska 25 partiprogrammet som innehöll t.ex:

11. Avskaffande av arbetsfria inkomster, brytande av ränteslaveriet.
12. Med hänsyn till de oerhörda offer i egendom och blod, som varje krig kräver av folket, måste personlig vinning av krig betraktas som förbrytelser mot folket, vi kräver därför ovillkorlig indragning av alla krigsvinster.
13. Vi kräver förstatligandet av alla (hittills) bolagiserade företag.
14. Vi kräver vinstdelning i storföretagen.

Dock skulle småföretagen hållas utanför en socialisering dock hade man en 4 års plan ifrån 1936.
Att inte genomföra partiprogrammet, även kallad ”Den andra revolutionen” blev det som beseglade Ernst Röhms och andra politiska fienders öde i Tyskland. För vem behöver revolutionärer när revolutionen är genomförd!

Liknande likvideringar skedde i Sovjet av de grupper som motsatte sig revolutionens socialiserings framfart. I Italien sker få regelrätta politiska mord men ett flertal dödas i gatustrider mellan kommunister och fascister. Den fascistiska ekonomi kallades det tredje alternativet som byggde på en stor del korporatism.

Anledningen till att Hitler och Mussolini inte genomförde en total socialisering, är att de sökt stöd hos företagarna för att kunna få makten. ”Stöd oss, så får ni behålla era egendomar, vi styr proletariatet/arbetarna, krossar kommunisterna och håller dem lugna bara vi får makten”. Det var ett avtal som kom att hållas, men senare när andra världskriget bröt ut tog staten mer och mer över produktionsapparaten. Även om det fanns partifolk som ville genomföra en total socialisering före och under kriget så genomfördes det inte. Vinsten är stabilitet och man har framför allt makten som man eftersträvar, samt att man vet att man inte kan hantera de stora företagen d.v.s. förlusten blir större än vinsten.

Svartskjortorna i Italien syftade till att bekämpa sympatisörer till kommunismen eller ”pacifistisk socialism”. Man tillgrep militaristiska paroller för att mana fram en aggressiv socialistisk korporatism som ansågs nödvändig i den sociala och nationella kampen som alternativ till sovjetkommunistiska teser. Samtidigt som rörelsen vann mark bland borgerliga grupper på grund av skräcken för ett sovjetkommunistiskt övertagande efter revolutionen i Ryssland.

Den socialistiska propagandan kom gradvis att underordnas den mer nationalistiska för att få att vinna stöd av antikommunistiska partier. Tron på den egna nationen som högsta värde var ett sätt att motarbeta klasskampens söndrande doktrin. Mussolini själv menade att fascismen skulle slå ”mot högerflygelns bakåtsträvanden och vänsterflygelns destruktivitet…”

Efter maktövertagandet genomfördes till stora delar ett socialdemokratisk inspirerat välfärdsprogram, samt hus och motorvägsbyggen mm i Keynes anda. Likt Sovjet inför man sin typ av socialism och inte en världsrevolution som Trotskij ville genomföra. Mussolini var till en början socialist, vart Hitler stod politiskt i början är omdiskuterat rykten gör gällande att han var socialistinfluerad, men svängde sedan för att de ville implementera sin egen åskådning (variant) av socialism, ett slags proletariatets diktatur i sina egna länder.

Så kommer vi till detta med raspolitik och avrättningar. Den nazistiska politiken mot vad man kallade mindervärdiga raser följer helt i linje med Karl Marx ovan uttalanden. Att man ska utrota de raser som inte genomgått industriella revolutionens alla faser. Karl Marx bok ”Om judefrågan” är omdebatterad om den är antisemitisk eller inte, men det fanns en stor antisemitism i Europa som tyvärr kom att besegla judarnas öde. I Sovjet sker också avrättningar på samma grund. Folk som inte anses kunna inkorporeras i det nya samhället av ovan skäl likvideras, vilket skedde med Ukrainare, Tatarer, Kosacker, Koreaner, Kalmucker, Polacker, Armenier m.fl.

Alla som uppvisade illojalitet genom etnocentrism dödades. Judar förföljdes först på grund av klass inte ras, men en stor pogrom genomfördes 1948 av ”rotlösa kosmopoliter”, en antisemitisk term på judar som dödas. Detta sammanfaller även med de polska pogromerna där koncentrationslägeröverlevande dödas. En ny förintelse förbereddes 1953 av Stalin men stoppades vid hans frånfälle.

Rasdemagoger i dessa länder som t. ex Ukrainaren Trofim Denisovitj Lysenko som hävdade att Socialism kan ärvas genetiskt och tysken Hans Günther spädde på med ras/genetik idéer där raser ej kompatibla och en ny människa ska skapas för Socialismen. Ta filmer/konst/nyheter/propaganda ifrån 30-40 talet. Avlägsna symboler, skrift och ljud då blir det plötsligt svårt att skilja mellan Sovjet och Nazityskland i dess propaganda. Alla socialistiska länder har försökt att förgifta ungdomen via Komsomol (S), Hitlerjugend (T), Opera Nazionale Balilla (I), De Unga pionjärerna (K) m.fl.

Genom att inpränta en social överlägsenhet mot andra folk, länder och politiska åskådningar skapade man små monster som växte upp till perfekta massmördare i statens namn. Det går även att jämföra likheter i attityden inom idrotten där den socialistiska överlägsenheten skulle påvisas genom segrar i fotboll och simbassänger med mera.

Tillika så använde sig båda despoterna av den senaste formen av media. Radio och film (även test av TV) förmedlade en rosenröd bild av sin ideologi i en stil som SVT/SR tagit efter. De här ideologierna höll också sin befolkning i schack med hjälp av terrororganisationer som SS, NKVD, GESTAPO, GPU vilka brutalt slog ner allt motstånd samt mördade urskillningslöst allt i sin väg enligt respektive order och ideologi i Gulag och koncentrationslägren. Glöm inte heller Ledarkulten, fejkade val, upplösande av familjenormer t.ex. via Lebensbornsprojektet mm som dessa ideologier ägnade sig åt.

Den påläste erinrar sig också bakgrunden till Spanska Inbördeskriget då två av dessa ideologier slogs med Franco mot den Republikanska sidan vilka hade stöd från Sovjet. Jag betraktar det som ett inbördeskrig mellan socialistiskt derivata åskådningar. Man får heller inte glömma att det var inbördesstrider mellan socialistiska fraktioner på den Republikanska sidan (Anarkister, Leninister, Nihilister m.fl.)

Implementerade av sin egen socialistiska ideologi och spridandet av den kom att genomföras genom krig. Både Hitler och Stalin läste Sir Halford John Mackinders teser om kärnlandsteorin, som i korthet går ut på att kontrollen över Eurasien är nyckeln till världsherravälde. De båda kämpade om samma områden för att nå sina mål om världsherravälde och sprida sin version av socialismen. Nationalsocialisterna fullföljde sina planer under kriget och dess herrefolksideologi skiljde sig inte mycket från den som Sovjet hade efter andra världskriget i de ”befriade områdena”. Precis som tyskarna.

Socialism, kommunism, nationalsocialism och fascism har mördat fler än 100 miljoner människor tillsammans. Då har man inte räknat offren för andra världskriget. Slutledningen blir att de tre politiska grenarna som är sprungna ur Marxist-socialismens träd; Fascism, Stalinism/Leninism och Nationalsocialism, alla är delar av en VÄNSTER-rörelse och har en politik som på inget sätt har att göra med det som föraktfullt idag kallas för värdekonservatism eller högerpopulism.

Om man ska följa ”logiken” som utövas i detta land avseende extrema partier som har sin ideologiska bas i en rasmässig mördarideologi kallad Marxism/Socialism borde inte då Vänsterpartiet, KPML®, Socialdemokraterna m.fl. sättas under lupp och dess symboler förbjudas? Likt Nationalsocialismen?

Om man nu seriöst ska diskutera värdegrund så vänligen upphör med att kleta ”Brun-Rött skit” på frihetens vackra blå och gula fana.

 

 

KTH
Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.