Lästips: Nato – ett monster på katastrofkurs

Den nya upplagan av boken "Nato – ett monster på katastrofkurs" av Hans Myrebro är en ypperlig källa till kunskap om vad Nato verkligen är och att det inte handlar om en försvarsallians, skriver Björn Backengård.

publicerad 12 maj 2022
Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Vad är Nato egentligen? Bra svar finns i en ny upplaga av boken “Nato – ett monster på katastrofkurs” av Hans Myrebro från 2021.

Nato är inte en försvarsallians utan ett verktyg för USA:s vilja att nå världsherravälde.

Jugoslavien 1999

År 1999 bombade Nato Serbien, i före detta Jugoslavien, oavbrutet i 78 dygn.

Nato-alliansen [hann] genom flygangrepp förstöra mer än 3 000 serbiska mål. […] Det var alltså så att västmakternas ambitioner och ageranden hade som mål […] en sönderdelning av Jugoslavien, och resultatet blev ett Balkan i spillror.“, skriver Myrebro

Det är tydligt att den agenda som var satt […] klargjorde, att för framtiden skulle ingen stat eller inget komplex av stater tillåtas bli så starkt att den kunde utgöra ett hinder för USA:s imperialistiska strävanden. Ett enat och öst-orienterat Jugoslavien i förbund med ett reformerat Ryssland skulle kunna utgöra ett sådant hot.

Vad är detta för försvarsallians?

Libyen 2011

Efter oroligheter och demonstrationer i Libyen beslöt FN:s säkerhetsråd i mars 2011 att man godkänner en “flygförbudszon” över Libyen, och tillåter “alla nödvändiga åtgärder” för att skydda civila”. Inget mer. Då kom attackflygplanen från Nato. Mycket omfattande militära angrepp följde snart efter resolutionen och det måste betyda att krig mot Libyen redan var planerat, och att FN-beslutet blott blev startsignalen. Ett bakomliggande motiv till att förstöra Libyen var att regeringen hade byggt upp en mycket stor guldreserv och hade avancerade planer. Hans Myrebro skriver:

Denna guldreserv var avsedd som ett underlag för en guldbaserad dinar, som vid oljehandel skulle ersätta den nyckfulla dollarn och franska francen. Genom att andra arabländer också kunde ansluta sig till denna dinar skulle dollarns ställning försvagas, och detta kunde Wall Street inte tolerera. Men det var också kunskapen om denna guldreserv som fick Frankrikes president att reagera så snabbt och inom två timmar skicka sitt flygvapen i full stridsmundering till Libyen.

Åter igen, vad är detta för försvarsallians?

Bred översikt

Hans Myrebro tar upp mycket som Nato har varit inblandat i, bland annat krisen i Ukraina före det nuvarande kriget. I förordet skriver han:

FN:s tidigare biträdande generalsekreterare Dennis Halliday […] säger att dagens Nato är mer aggressivt än tidigare och att man ständigt söker icke existerande fiender med vilka man förkastar en dialog och istället prioriterar krig. Det finns enligt honom inget vuxet och civiliserat hos Nato och dess ledarskap.

Boken skrevs före det aktuella kriget i Ukraina, och nu händer det mycket. Nu dränks vi under dånande propaganda mot Ryssland och för Nato-medlemskap. Innan dess
skrev författaren:

I mer än hundra år har en totalt ansvarslös media-apparat genom en styrd och vinklad bevakning riktad till en alltmer historielös allmänhet, varit den klart viktigaste enheten för att starta krig. Då en liten, men politiskt och ekonomiskt urstark grupp i London år 1906 beslöt att Tyskland skulle krossas, började man med att etablera ett center för historieskrivning och ett för kontroll av tidningsvärlden. […] Detta var de viktigaste åtgärderna för att kunna få till stånd ett kommande storkrig.

Kriget i Ukraina är inte ett ryskt “aggressionskrig”, vilket personer som egentligen vet bättre, kallar det. Nato har under många år pressat mot öster, och en lång strävan har varit att få in även Ukraina för att ytterligare hota Ryssland. Det som nu sker är att Ryssland sätter stopp för Nato.

Nato försöker ordna så att andra sköter deras krig för att inte behöva synas mer än nödvändigt. Sverige skickar nu vapen till Ukraina, ett vansinnigt beslut, kanske det värsta efter andra världskriget. Sverige hjälper till att sköta Natos krig. Man tror knappt att det är sant.

Nato – ett monster på katstrofkurs är en ypperlig källa till kunskap om vad Nato verkligen är. Det är inte en försvarsallians. Natos förstörelse av Libyen visar att Nato är något annat, nämligen verktyg för USA:s strävan till världsherravälde. Vidare kan vi se på Natos bombningar i Jugoslavien för att inse att Nato verkligen inte är en försvarspakt. Den här nya upplagan kommer i rätt tid nu när vi hukar oss under en orkan av propaganda mot Ryssland och för Nato-medlemskap.

 

Björn Backengård

Författare: Hans Myrebro
Antal sidor: 200
Utgivningsår: 2021
Förlag: Historiskt Korrekt

Boken kan köpas här.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!