Den mjuka statskuppen som blev en valkupp

Medias massiva partiskhet mot Trump har under årets valkampanj krönts med att man på valnatten skapade ett falskt intryck av att Biden kontinuerligt ledde i valet och sedermera vunnit - något som i praktiken verkar utgöra ett försök till en "mjuk" statskupp. Det skriver Dan Ahlmark om USA-valet.

publicerad 23 november 2020
- av Dan Ahlmark

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Hillary Clintons valorganisation 2016 och demokratiska chefer inom FBI och CIA började tidigt under det året (några åtgärder vidtogs redan 2015) att smutskasta Trump, försöka i utlandet provocera och kompromettera medarbetare i Trump-kampanjen (CIA), starta en hemlig undersökning och exempelvis försöka infiltrera kampanjorganisationen genom att placera personer där (FBI).

Valet innebar sedan på många sätt en intensifiering av åtgärderna, men nu mot Trump som President-Elect. FBI hade i slutet av valkampanjen ansökt om och också fått godkänt att elektroniskt avlyssna viktiga personer inom Trumporganisationen. Bara därför att amiral Mike Roger (chef för insamlingen av elektronisk underrättelseinformation i hela världen (NSA)) utan tillstånd senare i november meddelade Trump att han var avlyssnad, hindrade man att diskussionerna och uppbyggnaden av hans administration övervakades av hans fiender. Jag redovisade utförligt den första delen av den mjuka statskuppen mot Trump i ett antal artiklar här i NyD.1

Under övergångsperioden från valet till början på presidentperioden fortsatte fientliga jurister på toppnivå inom justitiedepartementet att samarbeta med FBI och troligen några underrättelseorganisationer för att på olika vis undergräva den nye presidentens position. Bland annat lyckades demokraterna tidigt eliminera en sådan nyckelmedarbetare som general Flynn, avsedd att bli Trumps utrikespolitiske rådgivare. Tillsammans med demokratiska makthavare i kongressen och media förstärkte man i första hand de falska anklagelserna om att Ryssland hjälpt Trump komma till makten, men motarbetade honom också i övrigt på alla vis.  Obama hade under sina åtta år lyckats besätta viktiga chefsposter i den federala administrationen med trogna vänsteranhängare och ibland mycket radikala sådana. Dessa valde sedan mellanchefer med liknande inställning. Till skillnad från ledare från mitten eller högern är för vänstern ideologin vanligen viktigare än sakfrågorna. Trump hamnade därför i ett veritabelt ormbo gällande väsentliga departement som utrikes-, justitie- och det inhemska säkerhetsdepartementet och även andra.

Han övervann detta i sådan utsträckning, att han kunde genomföra sina policyers gällande exempelvis ekonomin, utrikeshandeln och utrikes- samt försvarspolitiken. Dessa omskapade då de internationella maktförhållandena. Demokratiska politiker men särskilt media har sedan förra valet ständigt angripit honom på otaliga sätt och också försökt skada honom genom många kreerade ”affärer”. Försöken har dock konsekvent misslyckats. Sociala medier har under presidentperioden successivt ökat sin politiska kontroll och uteslutit ett växande antal konservativa Trumpanhängare från deltagande och därmed inflytande på plattformarna. Och inom hans administration fortlevde demokratiska och mot honom illojala anställda, vilkas åtgärder och läckor till pressen skapade mycket dålig publicitet. Anställda inom Utrikesdepartementet spelade sedan en särskilt viktig roll för det sista försöket att avsätta honom: riksrättsåtalet. Istället har nu en åklagarmyndighet i Ukraina betecknat presidentkandidaten Biden som skyldig till brott där han har betecknats som kriminell.

Medias massiva partiskhet mot Trump under årets valkampanj avslutades med att man på valnatten skapade intrycket av att Biden kontinuerligt ledde i valet. Man deklarerade inte Trumps tidiga valsegrar i stora stater som Florida och Texas, utan valde att vänta med dessa, tills rösträkningen avslutats i tillräckligt många demokratiska stater. Däremot deklarerades Biden som segrare i Arizona, medan läget där fortfarande var oklart. Det hela var en fortsättning på den Potemkinkuliss man tidigare försökt skapa genom ett stort antal opinionsundersökningar med orealistiskt höga siffror för Biden orsakade av orealistiska väljarurval.2

En sannolik tolkning av Bidens märkliga sätt att driva valkampanj – ytterligt låg aktivitet och valmöten med få deltagare – pekar på en övertygelse hos hans kampanj, att det nästan totala mediestödet och det kommande valfusket skulle göra honom till president. Till skillnad från hans många medtävlare under primärvalen hade han sedan gammalt en image som moderat, vilket var vad demokraterna behövde för sin kampanj. De egentliga och radikala målen uttryckta i den demokratiska valplattformen och av tongivande demokrater diskuterades inte mycket i valrörelsen.3 Radikala rörelser undviker att stöta bort väljare och döljer därför sina mål.

Under valnatten stoppades rösträkningen i ett flertal stater. Skälet anses ha varit, att Trumps väljarstöd visade sig vara så stort, att demokraterna måste genomföra ett valfusk av oväntat stor omfattning. Man behövde ett stopp för att (a) kunna få fram tillräckligt många nya Bidenvalsedlar och (b) att sätta om valmaskinernas inställningar. Många av de valmaskiner, som fanns i de viktiga ”sväng”staterna, var av märket Dominion (eventuellt med mjukvara från SmartMatic), och beträffande dessa kan driftspersonalen genom förändrade inställningar på maskinerna skapa de valresultat de önskar.4 Det är oklart om internetuppkoppling i viss utsträckning fanns, så någon central organisation kunde delta i vissa omställningar. Det uppenbarligen sedan länge planerade massiva valfusket och omställningen under natten krävde också, att republikanernas valkontrollanter hölls borta, eller i alla fall på avstånd. Så skedde också med hårdhet och konsekvens i de demokratiska stater, som verkar ha stulits.

Republikanska talesmän talar om många fysiskt bortkastade och aldrig registrerade Trumpröster, och sedan sammanlagt i alla stater om miljoner av Trumpröster, som elektroniskt (och fysiskt) eliminerades och troligen överflyttades till Biden. Samtidigt togs då ett motsvarande antal fysiska och fiktiva Bidenröster in i valräkningen. Utöver det adderades också många extra fiktiva Bidenröster.

Ett sådant valfusk kan, om det bevisas, sägas innebära stöld av ett land. Att det i så fall kunnat ske i världens ledande makt är hårresande. Det genomförda brottet mot demokratin och den amerikanska författningen har, om detta är sant, aldrig överträffats. Förutom MSM har även sociala medier efter valet ytterligare skärpt censuren för att hindra, att republikansk information om valfusket blir offentlig.

En ytterst kraftig insats från de rättsvårdande myndigheterna är nu nödvändig som komplement till Trumpsidans insatser. Trumps chefsjurist, Rudy Giuliani, har redan uttryckt sitt klara missnöje över FBI:s beteende hittills. Det har redan i andra sammanhang framgått att FBI-chefen Wray inte är en anhängare till Trump, och en risk finns, att han nu försöker hindra en kraftfull insats av FBI. Justitieministern Bill Barr är säkert en välmenande man, men hans attityd gällande anställda på Justitiedepartementet, som klart begick brott i samband med Russiagate (komplotten mot Trump som rysk samarbetsman), har genomgående varit att försöka undvika åtal. Skälet torde vara att sådana kunde få hans departement att framstå i dålig dager och minska allmänhetens förtroende för detta.

Den breda undersökningen av Russiagate, som leds av Durham, redovisades inte innan valet, vilket medfört att de flesta väljare saknat sann information om det händelseförloppet. Den inaktiviteten har säkerligen haft följder för presidentvalet. Men Barr kan fortfarande överge sin synbara passivitet och agera, så att den amerikanska författningen inte sätts ur spel och överlämnar landet till en radikal minoritet, som kommer att transformera USA till något oigenkännligt.

Demokraternas beteende har nu likheter med de ryska bolsjevikernas mellan det för dem misslyckade valet till den Konstituerande Församlingen i november 1917 (efter statskuppen och övertagandet av regeringsmakten) och stängningen av denna församling i början av januari 1918. Efter det härskade kommunistregimen brutalt fram till inbördeskriget. Trumpanhängare och hans jurister utsätts nu för grova påtryckningar och personliga hot5 och andra övergrepp. Vad händer om demokraterna får makten i USA?

 

Dan Ahlmark

 


Källor och referenser:

  1. Vakna upp! – Sektion 12 – Amerikansk inrikespolitik – A – Kuppen mot Trump
  2. Newsvoice – Valprognoser i USA
  3. Newsvoice – USA-valet 2020
  4. Newsvoice – De underbara valmaskinerna i USA-valet
  5. The Gateway Pundit – Law Firm Kirkland and Ellis Withdraws From Representing Pennsylvania Secretary of State After One of its Associates Threatened Trump Attorney

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!