Svenska Akademien vill förbjuda citering av klassiska verk – på politisk grund

publicerad 13 mars 2021
Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm på Bokmässsan i Göteborg 2019.

Svenska Akademien vill nu i praktiken ha rätt att bestämma över vem som får och inte får citera historiska verk på politiska grunder. Detta gör man genom att stämma den nationalsocialistiska webbtidningen Nordfront för att dessa har publicerat dikter från Esaias Tegnér, Viktor Rydberg och det 1100 år gamla fornnordiska verket Hávamál. Om man vinner stämningen kan detta i längden betyda att man även kan stoppa andra politiska aktörer från att fritt citera klassiska verk.

Upphovsrättsinnehavarna till verken är sedan länge döda. Hávamáls upphovsman är okänd, Tegnér dog 1846 och Rydberg 1895. Det är med andra ord fritt fram för vem som helst att publicera deras dikter utan att bryta mot någon upphovsrättslagstiftning.

Svenska Akademien väljer dock trots detta att stämma den nationalsocialistiska Nordiska Motståndsrörelsen NMR:s tidning Nordfront och påstår att deras publiceringen strider mot det så kallade ”klassikerskyddet” och att organisationen därför ska förbjudas att publicera ett flertal litterära alster. Dessutom kräver man att nationalisterna ska betala ett vite på sammanlagt…


Fakta klassikerskyddet

Klassikerskyddet, 51 § i den svenska upphovsrättslagen, innebär i princip ett generellt förbud mot opassande förvanskning av äldre verk som inte längre skyddas av upphovsrätten men som har ett särskilt konstnärligt värde. I den svenska upphovsrättslagen står att läsa följande:

Om litterärt eller konstnärligt verk återgives offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen, äger domstol på talan av myndighet som regeringen bestämmer vid vite meddela förbud mot återgivandet. Vad nu är sagt skall ej gälla återgivande som sker under upphovsmannens livstid.

Endast Svenska Akademien, Musikaliska akademien och Akademien för de fria konsterna har möjlighet att dra någon inför domstol för brott mot klassikerskyddet.

 

 


Liknande artiklar: