Svenska Akademien vill förbjuda citering av klassiska verk – på politisk grund

publicerad 13 mars 2021
- av Isac Boman
Svenska Akademiens ständige sekreterare Mats Malm på Bokmässsan i Göteborg 2019.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Svenska Akademien vill nu i praktiken ha rätt att bestämma över vem som får och inte får citera historiska verk på politiska grunder. Detta gör man genom att stämma den nationalsocialistiska webbtidningen Nordfront för att dessa har publicerat dikter från Esaias Tegnér, Viktor Rydberg och det 1100 år gamla fornnordiska verket Hávamál. Om man vinner stämningen kan detta i längden betyda att man även kan stoppa andra politiska aktörer från att fritt citera klassiska verk.

Upphovsrättsinnehavarna till verken är sedan länge döda. Hávamáls upphovsman är okänd, Tegnér dog 1846 och Rydberg 1895. Det är med andra ord fritt fram för vem som helst att publicera deras dikter utan att bryta mot någon upphovsrättslagstiftning.

Svenska Akademien väljer dock trots detta att stämma den nationalsocialistiska Nordiska Motståndsrörelsen NMR:s tidning Nordfront och påstår att deras publiceringen strider mot det så kallade ”klassikerskyddet” och att organisationen därför ska förbjudas att publicera ett flertal litterära alster. Dessutom kräver man att nationalisterna ska betala ett vite på sammanlagt två miljoner kronor.

Nordfront har bland annat publicerat delar av Tegnérs dikter ”Krigssång för skånska Landtvärnet”, ”Svea” och ”Vikingabalk” och akademien hävdar i sin stämningsansökan att publiceringarna ”kränker den andliga odlingens intressen”. Detsamma påstås gälla för publiceringarna av Rydberg och Hávamál.

Svenska Akademien menar dock att NMR på politisk grund ska fråntagas rättigheten att kunna citera klassisk litteratur, vilket man beskriver som att organisationen förespråkar ”hat” och är ”våldsbejakande”.

Svenska Akademien menar att de här diktverken, och det är inte bara svenska utan också ur poetiska Eddan, det är vårt gemensamma kulturarv. Att knyta an det till hat och en inhumanitär ideologi, det är något som inte bör vara tillåtet. Man ska inte kunna appropriera de här diktverken och försöka lägga beslag på dem med en hat- och våldsideologi. Därför ska de bort från Nordfront och NMR:s hemsida, säger Svenska Akademiens juridiska ombud Anders Kylhammar till TT och tror att man har ”goda chanser” att vinna målet.

NMR och Nordfront har yrkat på att tingsrätten avvisar anklagelserna. Kritiker menar att det vore ett absurt och mycket allvarligt hot mot yttrandefriheten om svenska domstolar på politisk grund ska kunna bestämma vem eller vilka som får eller inte får citera klassiska litterära verk.

Fakta klassikerskyddet

Klassikerskyddet, 51 § i den svenska upphovsrättslagen, innebär i princip ett generellt förbud mot opassande förvanskning av äldre verk som inte längre skyddas av upphovsrätten men som har ett särskilt konstnärligt värde. I den svenska upphovsrättslagen står att läsa följande:

Om litterärt eller konstnärligt verk återgives offentligt på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen, äger domstol på talan av myndighet som regeringen bestämmer vid vite meddela förbud mot återgivandet. Vad nu är sagt skall ej gälla återgivande som sker under upphovsmannens livstid.

Endast Svenska Akademien, Musikaliska akademien och Akademien för de fria konsterna har möjlighet att dra någon inför domstol för brott mot klassikerskyddet.

 

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!