Danskt upprop sågar nya ”koranlagarna”

publicerad 25 september 2023
- av Jan Sundstedt
Dansk polis i Allinge, Bornholm.

388 personer, däribland författare, journalister och konstnärer, har skrivit under en protest mot Danmarks nya tilltänkta lagstiftning mot ”omoralisk behandling” av religiösa föremål, som man pekar på blir mer omfattande än vad som tidigare givits sken av.

Tidigare i augusti lade Danmarks regering fram förslaget om förbud mot ”otillbörlig behandling av föremål med religiös betydelse för ett religiöst samfund”. Nu har 388 undertecknare skrivit under en protest mot regeringens förslag, som man pekar på visat sig vara mer omfattande än man tidigare trott.

Om konstnärliga och politiska handlingar censureras inskränks det fria meningsutbyte som äger rum och som också sprids genom press och media”, skriver man i en debattartikel i dagstidningen Berlingske.

Därför är regeringens förslag inte bara ett angrepp på konsten, det politiska ordet och den fria pressen, utan ett angrepp på vårt fria, demokratiska samhälle”.

Vidare pekar man bland annat på att förslaget omfattar förbud mot ”otillbörlig behandling” av alla religiösa föremål och symboler och inte omfattar endast nya handlingar. Även dansk polis ska enligt lagstiftningen instrueras att vidta åtgärder för att stoppa incidenter som är på väg att ske, vilket debattörerna menar kan gå i strid med den danska grundlagen där det står att ”censur och andra förebyggande åtgärder aldrig får införas”.

Förslaget är INTE ett kirurgiskt precist nålsticksingrepp. Förbudet är ett yxhugg i yttrandefriheten”, skriver debattörerna.

Den svenska regeringen har tidigare meddelat att liknande lagstiftning inte är aktuell i Sverige, men däremot har man i somras beslutat om utredning om eventuella ändringar i ordningslagen. Syftet beskrivs som att kunna neka tillstånd för en offentlig sammankomst där exempelvis en koran ska brännas.


Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!