Staten ska beskydda ”traditionella medier”

publicerad 3 februari 2014

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Allt fler svenskar får sina nyheter via alternativa nyhetstjänster och sidor. Det oroar Statens medieråd som ska lansera en ny sajt som har till uppgift att få ungdomar att välja de ”rätta” nyhetskällorna.

Statens medieråd kommer att ta fram material åt lärare, bibliotekarier och föräldrar i och med att den nya webbsidan lanseras den 11 februari. Enligt en broschyr från myndigheten kommer bland annat föräldrar att få råd för hur de kan hjälpa barnen att ”hantera obehagligt innehåll på nätet”.

– Det handlar ju om att kunna förhålla sig kritisk till den information och de bilder som vi möter dagligen. Det handlar om hur man ska kunna värdera olika källor, vad som är reklam eller inte och det handlar också om att kunna känna till mediernas roll i samhället, säger verksamhetsansvarig Martina Wagner till Sveriges Radio.

Projektet som kallas MIK är Martina Wagner verksamhetsansvarig för. Hon har i en intervju med Second Opinion sagt att den så kallade mediekunnigheten måste spridas till barn och unga från statliga myndigheter för att ”skydda barnen från skadlig mediepåverkan”.

– Det ingår inte i vårt uppdrag från regeringen att vara en nationell koordinator, men någon behöver vara det, säger Martina Wagner och fortsätter:

– Lika självklart borde det vara att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och därigenom också skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Att alternativmedia växer samtidigt som de traditionella medierna tappar bekymrar även EU som nu satsar på kampanjer för att motverka paradigmskiftet i samhället. En av de kampanjerna är Safer Internet Day som till viss del involverar Statens medieråds arbete för 2014.

Fakta: Statens medieråd

Statens medieråd är en myndighet som har i uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Genom att öka deras medie- och informationskunnighet, MIK, ger vi dem verktyg att både göra sina röster hörda, kritiskt värdera information och att självständigt hantera de situationer som kan uppstå på nätet.

Statens medieråd följer också medieutvecklingen och forskning kring barns och ungas mediesituation.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!