Internetfenomenet QAnon förebådar revolution i USA

publicerad 20 januari 2021
- av Isac Boman

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Internetfenomenet QAnon har under flera års tid vuxit i inflytande i USA och ställer nu saker och ting på sin spets när en förestående statskupp nu antyds i samband med presidentinstallationen.

QAnon utgår från ett anonymt konto på forumet 4chan och sedermera 8chan som under flera års tid gjort förutsägelser utgående från påstådd insider-information från Trumpadministrationen. Förutsägelserna har ytterst förebådat att den amerikanske presidenten under den gångna mandatperioden förberett något vad som hänvisas till som “The Storm” – ett begrepp som fick en extra skjuts av att Donald Trump sedermera själv använde uttrycket på ett kryptiskt sätt under en fotograferingssession i Vita huset.

 

Den förebådade så kallade “stormen” menas vara en större operation som förberetts under lång tid från Trumpadministrationens sida, tillsammans med lojalister inom den amerikanska militären – och där korrupta makthavare inom den så kallade djupa staten ska gripas och ställas till svars. I samband med presidentinstallationen antyder QAnon nu att denna slutligen kommer att realiseras.

De meddelanden som skickats ut från kontot har av vissa analytiker tolkats som ett förebådande av en noga planerad kontra-statskupp mot ett illegitimt val av Joe Biden som president. Bland annat har antytts att de specialstyrkor som nyligen lyfts ur Pentagon-administrationen ska ha en central roll i operationen och att man genom departementet NMCC kommer att aktivera ett nationellt nödkommunikationssystem för att kringgå den konventionella mediarapporteringen och samtidigt även ta kontroll över de National Guard-soldater som posterats ut i Washington inför presidentinstallationen. I detta sammanhang pekar man på att Donald Trumps personliga frånvaro från dagens ceremonier i Washington är planerad och medvetet avvägd.

Infowars ankare Alex Jones är en av dem som delar uppfattningen att “The Storm” kan vara ett potentiellt reellt scenario, men bedömer att det på sin höjd isåfall handlar om en operation under falsk flagg som snarast skulle påminna om den ryska revolutionen 1917 för att befästa ett totalitärt maktövertagande av USA från ultraglobalistiskt håll. Jones har därför konsekvent uppmanat sina tittare och andra amerikanska patrioter att agera fredligt och inte falla för ett falskt bete i relation till det som antytts av QAnon.

De flesta analytiker bedömer föga förvånande spekulationerna som grundlösa, och konstaterar att internetfenomenet med dessa antydningar nu lagt mycket av sitt upparbetade förtroendekapital i pant. Mainstreammedia har samtidigt uttryckt stor oro över den populärkulturella rörelse som uppstått i kölvattnen av QAnon och benämner den i regel som högerextrem.

QAnon är ett internetfenomen som haft ett växande inflytande i amerikansk politisk diskurs och följts av flera miljoner amerikaner. På Donald Trumps möten har anhängare ofta synts till med QAnon-slogans som WWG1WGA - "Where We Go One, We Go All".

Bokstaven Q syftar på "Q clearance" - någon som har tillgång till sekretessbelagd information inom statsmaskineriet och delgivit delar av denna anonymt för att förbereda allmänheten på den revolution man hänvisar till som "The Storm".

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!