Statliga mediestödet

Nya Dagbladet nekas statligt mediestöd – ”arbetar för mycket ideellt”

publicerad 3 december 2020

Nya Dagbladet ser som enda svenska dagstidning ut att nekas statligt mediestöd av de sökande. Trots att tidningen uppfyller samtliga krav för att ta del av stödet har nämnden försökt hänvisa till att redaktionsarbetet delvis sker ideellt och straffar alltså tidningen för detta. Ansökan bygger dock på de faktiska kostnader som redovisats. ”Ett fullständigt absurt resonemang som saknar stöd i reglerna”, säger NyD:s chefredaktör Markus Andersson.

Under årtionden har tidningar i Sverige beviljats statligt presstöd. Stödet har på senare år uppgått till omkring 450 miljoner kronor. Dessa skattemedel har använts till att lyfta privatägda medieföretag och hållit dem flytande trots sviktande popularitet och ett kraftigt minskat antal prenumeranter.

Parallellt med presstödet lade regeringen under året fram ett förslag om ett särskilt mediestöd på ytterligare 500 miljoner kronor som klubbades igenom och skulle för första gången vända sig till nätbaserade allmänna nyhetsmedier utan papperstidning och prenumeranter.
Nya Dagbladet ansökte i oktober om det så kallade redaktionsstödet via Myndigheten för press, radio och tv. Ansökningsprocessen är omfattande och tidningen har lagt ned…Allmänt om stöd till medier

Det finns två former av ekonomiskt stöd som nyhetsmedier kan söka - presstöd och mediestöd. Dessa ekonomiska stöd från staten finns för att främja en mångfald av nyhetsmedier både på en nationell och lokal nivå samt stärka närvaron av medier även i svagt bevakade områden i landet.

 


Liknande artiklar: