Presstöd


Foto: Riksantikvarieämbetet/CC BY 2.0

Presstödet för alternativa medier kan avskaffas

EkonomiEtablerade svenska mediehus kan räkna med att få många miljoner i skattemedel även framöver. Samtidigt kommer dessa själva att få bestämma vilka konkurrenter som ska få ta del av skattemedel och vilka som inte ska få det.Konkurrensverket: Avveckla presstödet

Ekonomi”Begränsar effektiv konkurrens mellan dagstidningarna” | Konkurrensverket anser att man borde avskaffa det skattefinansierade presstödet på sikt.