Presstöd
Veckans teckning
Konkurrensverket: Avveckla presstödet

Ekonomi”Begränsar effektiv konkurrens mellan dagstidningarna” | Konkurrensverket anser att man borde avskaffa det skattefinansierade presstödet på sikt.