Inrikes

Ny regeringsplan för att stoppa invandringskritik och hatbrott på nätet

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

För att motverka oppositionella åsikter om invandringen samt rasism och hatbrott så väljer regeringen nu att fokusera på fem specifika områden. Det handlar om utbildning, förbättrad samordning, ökat stöd och fördjupad dialog, förebyggande arbete på nätet samt ett mer aktivt rättsväsende.

För första gången tar nu regeringen ett samlat grepp på arbetet mot rasism och hatbrott på nätet. I en tid av polarisering och ökade klyftor mellan människor i vårt land är det vår skyldighet att stå upp för ett samhälle med mångfald och respekt för varandra, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP).
Inrikesminister Anders Ygeman (S) poängterar att regeringen har gett tydliga direktiv till rättsväsendet att hatbrott ska prioriteras och att Polismyndigheten måste stärka sin förmåga på området.

I ett pressmeddelande betonar man vikten av att förebygga rasism och polarisering i samhället och skapa förutsättningar för ett Sverige som håller ihop samt det vitala i att såväl statliga som civila aktörer samverkar för att kunna uppnå detta.

Bara under pågående mandatperiod har regeringen ökat anslagen för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet med 156 miljoner kronor och inför 2017 vill man slänga in ytterligare 40 miljoner.

Några exempel på insatser som regeringen vill ta till för att bekämpa invandringskritik, nationalism och rasism:

  • Statens medieråd kommer att kartlägga skyddet av barn och unga på internet vad avser rasism, liknande former av fientlighet, hatbrott och extremism.
  • Kampanjen No Hate Speech Movement förlängs till och med år 2020 i syfte att förebygga rasism på nätet. Detta sker genom att höja barns och ungas medie- och informationskunnighet.
  • Uppdraget till Forum för levande historia att utbilda om rasism i historien och i dag utvidgas och förlängs. Förutom skolpersonal kommer även yrkesgrupper som arbetsförmedlare, socialarbetare, polisanställda att ha möjlighet att delta i utbildningsinsatserna.
  • Forum för levande historia får också i uppdrag att ansvara för att samordna och följa upp arbetet inom ramen för planen. Myndigheten kommer bl.a. att regelbundet genomföra erfarenhets-, kunskaps- och informationsutbyten. Myndigheten ska också utveckla ett uppföljningssystem om utvecklingen på området.
  • Länsstyrelsen i Dalarnas län får i uppdrag att utveckla arbetsformer för att stärka krisberedskapen mot rasism och extremism.
  • Regeringen ökar kraftigt fördelningen av medel för att främja verksamheter specifikt mot afrofobi, antisemitism, antiziganism, islamofobi, rasism mot samer, homofobi och transfobi.
  • Regeringen kommer att årligen bjuda in till dialoger om afrofobi och islamofobi utöver de återkommande dialoger som förs om antisemitism, antiziganism och rasism mot samer.

Anders Ygeman har också sagt att större fokus kommer att lägga på sajter där rasistiska inlägg är vanliga och att man kommer arbeta aktivt för att ansvariga för respektive sidor tar bort användare som bryter mot reglerna. Detta har fått många att oroas över statlig censur och att regeringen ska utöva påtryckningar för att inskränka yttrandefriheten.

På Sveriges största internetforum Flashback så tror många att regeringens insatser kommer att riktas både mot forumet men också mot alternativa nyhetssajter och diskussionsgrupper på nätet och flera användare undrar vilka tvångsmedel och bestraffningar regeringen kan komma att ta till mot hemsidor som inte vill censurera sina användare.

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!