Ny utbildning ska göra vården mindre ”rasistisk”

publicerad 3 april 2024
- av Jan Sundstedt
Målsättningen är att "höja kunskapen inom hela organisationen".

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Socialstyrelsen har tagit fram en ny utbildning i syfte att bekämpa vad man beskriver som ”rasism” och ”diskriminering” inom hälso-, sjuk- och tandvården.

– Så länge vi har rasism i samhället kommer det att avspeglas i vården, eftersom vården är en spegling av hur det ser ut i stort, hävdar Sara Tedsjö, regionutvecklare vid Västra Götalandsregionens kunskapscentrum som varit med och utformat utbildningsmaterialet.

– Det har funnits en föreställning om att melaninrik hud ska vara tjockare, vilket är rent felaktigt, och den föreställningen riskerar att skapa ett lidande för patienterna. Ibland har man använt olika sorters nålar på olika sorters hud trots att det inte är motiverat. Det har också förekommit rutiner där man applicerat plåster med lokalbedövning olika länge beroende på vilken hudfärg patienten har haft. Sådant här förstärker fördomarna om att vi människor är anatomiskt och fysiologiskt olika, vilket vi inte är, påstår hon vidare.

Forskning de senaste decennierna har dock visat på betydande skillnader mellan olika etniska grupper, bland annat vad gäller metabolism, kliniska effekter och biverkningar av olika läkemedel, där de som har afrikanskt ursprung kan reagera annorlunda på vissa läkemedel gentemot de med europeisk härstamning.

I USA används termen ”rasbaserad medicin”, för att beskriva de läkemedel som är inriktade på specifika genetiska kluster som visats ha en benägenhet för en viss sjukdom – ett känt sådant exempel är hjärtmedicinen BiDil som godkänts specifikt för användning hos afroamerikanska patienter, eftersom tidigare studier visat att dessa svarar mindre effektivt på traditionella behandlingar än vita patienter med liknande tillstånd.

“Riktar sig till alla”

Tedsjö menar vidare att muslimsk vårdpersonal är särskilt utsatt för ”rasism” och diskriminering.

– Vi har till exempel träffat studenter som berättar att de har blivit nekade att få följa med in på undersökningsrum för att de bär slöja. Det finns också studier som visar att primärvårdsläkare utsätts för mer våld och hot om de har utländsk bakgrund, jämfört med kolleger som har svensk bakgrund.

Det nya utbildningsmaterialet ”riktar sig till alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och tandvården” och beskrivs som ”en grundläggande utbildning i två delar” – först en webbaserad kurs på olika teman och sedan en grupputbildning.

– I Sverige anser vi oss vara ett icke-rasistiskt land, som tar emot flyktingar och även historiskt sett har tagit emot flyktingar i kristider. Det kan påverka hur det ser ut i dag. Vår självbild kanske inte stämmer med hur faktiskt det ser ut, fortsätter hon.

“Ingen är neutral”

Hon menar vidare att ”ingen är helt neutral och objektiv” och att ”alla” har fördomar – men att man kan lära sig att ”inte agera på dem i mötet med kollegor och patienter”.

– I slutänden handlar det om patientsäkerhet. Behandlar man patienter olika eller inte alls riskerar man vårdskador.

– Tanken är att höja kunskapen inom hela organisationen, och det här utbildningsmaterialet kommer att vara en del i det, avslutar hon.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!