Nato i fokus på svensk maktkonferens

publicerad 5 januari 2024
- av Isac Boman
Magdalena Andersson, Ulf Kristersson, Jens Stoltenberg med flera under fjolårets konferens.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Under Folk och Försvars rikskonferens i helgen samlas makthavare för att mingla och diskutera frågor kopplade till Sveriges försvars- och säkerhetspolitik. På konferensen ska man ”skulptera en framtida försvars- och säkerhetspolitisk vision och identitet” efter att landets styre nu vill överge sekler av alliansfrihet för ett medlemskap i USA-ledda militäralliansen Nato.

Varje år arrangerar Centralförbundet Folk och Försvar en ”rikskonferens i fjällmiljö”, där svenska regeringspolitiker, militärer, underrättelsetjänst, medieprofiler och företagsledare samlas.

Föregående år har man bland annat fokuserat på att bekämpa kritik mot den förda klimatpolitiken och covidvaccinationskampanjerna. I fokus för i år ligger kriget i Ukraina och den historiska övergången som Sveriges politiska styre inlett, där man överger den traditionella alliansfriheten till förmån för att försöka ansluta landet till militäralliansen Nato.

Konferensen inleds söndagen den 7 januari då Sveriges utrikesminister ska tala om Sveriges säkerhetspolitiska framtid. Samma dag ska de närvarande också ställa frågor till S-ledaren Magdalena Andersson under en programpunkt som går under namnet Sverige i en ny världsordning.

Finlands ambassadör i Sverige är också på plats och talar om Finland, Nato och det långsiktiga stödet till Ukraina.

“Hot mot Sverige”

Ett återkommande tema är att Sverige på olika sätt sägs ”hotas” inifrån och utifrån och ett flertal av programpunkterna reflekterar just denna typ av föreställningar. Justitieminister Gunnar Strömmer (M) talar om ”det förändrade säkerhetsläget” och företrädare för den militära underrättelsetjänsten Must, försvarets radioanstalt FRA och Säpo ska även diskutera temat under event med titeln Hoten mot Sverige – en ’perfekt storm’?.

Säpo-chefen Charlotte von Essen under rikskonferensen 2023. Foto: Ulf Palm/Folk och Försvar

Magnus Hjort, generaldirektör Myndigheten för psykologiskt försvar (MPF) närvarar även han för att prata om ”hot och påverkan utifrån”.

Stort fokus ligger också på Sverige som blivande Nato-land där statsminister Ulf Kristersson ska berätta om sina visioner för Sveriges framtid som allierad och där Nato-strategen Angus Lapsley, bjudits in för att tala om En förändrad allians en ny värld.

Även Sveriges överbefälhavare Micael Bydén gäster eventet för att diskutera Försvarsmaktens roll i Nato.

“Hela folkets engagemang”

Vidare kommer mycket energi också att läggas på att diskutera tematik som Sveriges säkerhet är hela det svenska folkets angelägenhet. Carl-Oskar Bohlin (M), minister för civilt försvar ska här bland annat prata om hur man ska gå till väga för att ”skapa samhällelig motståndskraft”.

Vi måste tala om plikten! och Hela folkets engagemang är två andra punkter på temat och Sveriges strategi för militär upptrappning och höjd beredskap ska också diskuteras under ett flertal punkter och så även strategier kring ledarskap i ”kris och krig”.

Försvarsminister Pål Jonson och ministern för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin. Foto: Ulf Palm

Även ”demokratin” uppges vara under hot. Hur överlever demokratin till nästa generation? är en av de punkter som avhandlas.

Livsmedel som politiskt verktyg, Handelsrelationer och geopolitik, Mänskliga rättigheter i en omänsklig värld och Den nya ofreden – vad väntar Sverige? är några andra exempel på programpunkter under eventet.

Brokig skara deltagare

Det kan noteras att moderator för årets event är tidigare SVT-profilen Karin Hübinette som numera är projektledare för tankesmedjan Future of Democracy där även den tidigare EU-ministern Cecilia Wikström och förre TV4-chefen Jan Scherman återfinns som ”seniora rådgivare”.

Deltar i Vilken framtid går vi till mötes? gör också den neokonservative profilen och skribenten Patrik Oksanen, känd för sitt engagemang för Nato och arbete mot systemkritiska opinionsbildare och mediekanaler som han framförallt kopplat ihop med den ryska regimen.

Patrik Oksanen deltog även förra året. Foto. Ulf Palm/Folk och Försvar

Politiske chefredaktören för Schibsted-tidningen Aftonbladet, Anders Lindberg, kommer också att hålla ett anförande och så även MSB:s generaldirektör Charlotte Petri Gornitzka som tidigare uppmärksammats för anklagelser om korruption och kopplingar till den globalistiska tankesmedjan World Economic Forum.

I Folk- och Försvars styrelse sitter Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke som ordförande och vice ordförande är Susanna Gideonsson från Landsorganisationen i Sverige. Även bland annat Sveriges Advokatsamfund, Rädda Barnen samt Centerpartiets och Kristdemokraternas ungdomsförbund har representanter i Folk- och Försvars styrelse.

Bland anslutna medlemsorganisationer kan bland andra LO, Svenska Bankföreningen, Röda Korset, Svenska Kyrkan och de politiska ungdomsförbunden nämnas.

“Säkerhetspolitisk identitet”

Centralförbundets verksamhet finansieras primärt genom ett större bidrag från försvarsdepartementet, medlemsavgifter och deltagaravgifter på konferenser och studieresor. Vissa projekt finansieras också genom projektbidrag.

Sveriges ansökan om Nato-medlemskap 2022 markerade en brytpunkt i landets försvars- och säkerhetspolitiska själ, en förändring som nu otvivelaktigt börjar forma vår nationella identitet. Men frågan kvarstår: på vilket sätt?  I denna nya, turbulenta värld är det också nödvändigt att skulptera en framtida försvars- och säkerhetspolitisk vision och identitet. Vi måste inte bara definiera vad Sverige är idag, utan också vad vi strävar efter att landet ska vara i denna föränderliga omvärld”, skriver arrangörerna bland annat i ett pressmeddelande.

Enligt egen utsago är huvudsyftet med konferensen att ”inleda en resa, genom att belysa uppbyggnaden av ett robust totalförsvar och utforska konturerna av den nya svenska försvars-och säkerhetspolitiska identiteten. Vi fokuserar på att framhäva både etablerade och nybildade strukturer som spelar en avgörande roll i denna förändring”.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!