Mobiler ska förbjudas i skolan

publicerad 11 december 2023
- av Sofie Persson
Svensk skola ska bli en mobilfri miljö.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


I en ny överenskommelse i Tidöavtalet föreslås att svensk grundskola ska bli helt mobilfri, även under rasterna. Denna förändring syftar till att förbättra koncentration och inlärning för eleverna, som man menar blivit sämre i takt med ökat mobilanvändande i skolan.

Regeringen menar att man tillsammans med Sverigedemokraterna är överens om att grundskolan ska bli helt mobilfri och att det ska bli en norm i hela landet. Förra året ändrade man i skollagen så att elever endast fick använda mobiler i undervisning efter lärarens instruktion, och man ökade även möjligheten att få omhänderta mobiler som används felaktigt.

Den nya överenskommelsen skulle innebära en ytterligare skärpning av lagen.

Det är väl belagt nu att det naturliga är att man inte har mobiler i årskurs 1–9 under skoldagen, inte heller under rasterna. Vi måste öka inlärningen och kunskapsinhämtningen i svensk skola, säger Liberalernas partiledare Johan Pehrson, arbetsmarknads- och integrationsminister, till TT.

I en debattartikel, som publicerats i Schibstedtidningen Aftonbladet, pekar Tidöpartierna på de baksidor som mobilerna ger i svenska skolor. Bland annat nämns den senaste Pisa-mätningen som visade att omkring en fjärdedel av Sveriges 15-åringar inte kan läsa och räkna ordentligt.

I praktiken kommer mobilen att samlas in under morgonen i ett “telefonhotell” som sedan återlämnas när skoldagen är slut. Rektorer ska dock kunna besluta om individuella undantag från förbudet.

Mobilförbudet väntas träda i kraft snarast möjligt, men enligt Pehrson kan det ta något år att helt förbereda lagförslaget.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!