Hot och våld ökar i svenska skolor

Ökade otryggheten

publicerad 19 december 2023
- av Sofie Persson
Många lärare säger sig vara oroliga eller rädda för att gå till jobbet.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Hot och våld mot skolpersonal och elever har ökat med 22 procent under de senaste fem åren och lärare utsätts oftare för fysiskt våld om de är kvinnor, enligt en ny rapport.

Siffrorna för Arbetsmiljöverkets uppdrag från Vi Lärare, som bygger på statistik över antalet anmälningar om hot och våld i svenska skolor under 2023, är inte slutredovisade men man kan trots det se att antalet anmälningar ökat markant. 2018 gjordes 863 anmälningar och hittills under året har 1058 anmälningar kommit in. Anmälningarna inkluderar både lärare och elever.

Grundskollärarna har nu intagit förstaplatsen inom arbetsorsakade besvär, enligt Arbetsmiljöverkets senaste rapport, säger Kristian Hansson, sakkunnig på Arbetsmiljöverket, till Vi Lärare.

Hoten som rapporterats in har ökat från 264 för fem år sedan till 340 i år, en ökning med nära 29 procent. Samtidigt har anmälningar om våld ökat med 20 procent. Av anmälningarna var cirka två procent riktade mot föräldrar och resterande 98 procent mot elever.

Nyligen stängdes en förskola i Göteborg akut efter ett skyddsstopp orsakat av hot mot personalen, rapporterar skattefinansierade SR. Enligt facket beror det på hot mot personalen.

Personalen blev så pass rädda att de inte kunde gå till jobbet. Det har även varit väktare på plats för förskolan, säger Andrea Meiling, ordförande för Sveriges lärare Göteborg.

“Orimligt”

Enligt Arbetsmiljöverkets senaste statistik om skador för lärare och skolledare kan man se att hot och våld är den tredje vanligaste skadeorsaken. Vidare är det oftare kvinnliga lärare som utsätts för fysiskt våld än manliga.

Fysiska attacker, inkluderande slag, knuffar eller sparkar, står för 60 procent av de kvinnliga lärarnas olycksfall, jämfört med 47 procent för män. Verbala hot, inklusive hotbrev eller hot via telefonsamtal, utgör 40 procent av kvinnornas och 53 procent av männens anmälningar.

Det är orimligt att skolpersonal ska känna sig rädda för att gå till jobbet och därför är det viktigt att arbeta med förebyggande åtgärder, säger Hansson.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!