Långa svarstider hos polisen

Välfärdskollapsen

publicerad 22 juni 2023
- av Sofie Persson
Många svenskar är missnöjda över polisens otillgänglighet.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


22 420 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Svarstiderna på Polismyndighetens telefonnummer är mycket långa visar en ny utredning från Justitieombudsmannen (JO). Inom Region Stockholm kunde väntetiderna ligga på över 100 minuter i snitt.

Efter att JO mottagit åtskilliga klagomål från svenskar angående Polismyndighetens tillgänglighet via telefonnumret 114 14, beslutade man att inleda en utredning. Där visade det sig att snittväntetiden i Stockholm var mer än 100 minuter under andra halvåret 2022 och inledningen av 2023.

Det är ett angeläget samhällsintresse att en enskild kan komma i kontakt med polisen inom rimlig tid för att t.ex. göra en anmälan om brott. Mot den bakgrunden är det inte förenligt med förvaltningslagens krav på tillgänglighet och inte heller med den serviceskyldighet som Polismyndigheten har med så långa väntetider som förekommit, säger JO Per Lennerbrant, som ledde utredningen, i ett pressmeddelade.

För andra regioner var snittväntetiden 40 minuter eller längre under samma period.

JO anser att den långa väntetiden är allvarlig och kritiserar Polismyndigheten. Beslutet har skickats till regeringen för kännedom och JO kommer att fortsätta följa frågan.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!