Energimyndigheten: Svenskarna måste använda mindre el

Energikrisen

publicerad 6 oktober 2022
- av Redaktionen
Energimyndighetens kampanj riktar sig i "första hand" till hushållen.

Makthavarna tycks inte ha några faktiska planer på att lösa den akuta energikrisen i Sverige och Europa. Istället lanserar Energimyndigheten nu en landsomfattande kampanj där svenska hushåll uppmanas att använda mindre vatten, sänka temperaturen inomhus och på andra sätt minska sin elförbrukning.

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning” hävdar myndigheten på sin hemsida och menar vidare att ”varje kilowattimme räknas”. Svenska medborgare ska därför sänka värmen inomhus, använda mindre varmvatten, täta sina fönster och dörrar och främst försöka använda el på helgerna, nätterna och mitt på dagen – detta för att ”avlasta elsystemet”.

– Ambitionen är att nå ut brett, i första hand till hushållen. Vi vänder oss i mindre utsträckning till näringslivet även om de här råden och tipsen är tillämpbara även i exempelvis kontorsmiljö, säger Gustav Ebenå, avdelningschef vid Energimyndigheten till SVT.

Kampanjen kommer att sändas i tv, radio och via sociala medier – men också synas i kollektivtrafiken och i offentliga miljöer.

– Vår paroll är att varje kilowattimme räknas. Det vi vill bidra till är att varje bidrag spelar roll och summan av många bäckar små blir en väsentlig påverkan, säger Ebenå vidare.

Foto: faksimil/Energimyndigheten

Den landsomfattande kampanjen lanseras efter att EU-nationerna enats om att sänka sin elförbrukning i samtliga länder med minst fem procent. Liknande kampanjer har sedan tidigare dragits igång i flera andra europeiska länder – och även där har medborgarna uppmanats att sänka sin levnadsstandard och sin elförbrukning.

Just nu handlar det för Sveriges del om rekommendationer, men Energimyndigheten utesluter inte att ”tonen kan behöva skärpas” om energikrisen förvärras ytterligare under vintern. Man utesluter inte heller att planerade elavbrott kommer att införas runt om i landet och att svenskar under perioder tvingas leva utan ström.

– Räcker det här för att vi ska hitta de 5–10 procents förbrukning som gör att vi inte behöver göra planerade avbrott så är det väldigt bra, säger Gustav Ebenå.

Några planer eller strategier kring hur elkrisen snabbt ska lösas eller när Sverige kan återgå till ett energimässigt normalläge presenterar inte myndigheten, istället nöjer man sig med att hävda att energisituationen på grund av kriget i Ukraina är ”kraftigt ansträngd” och att ”det finns risk att elen inte räcker”.Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.