Bättre fantombilder med ny DNA-teknik

publicerad 13 juni 2017

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Ett hårstrå eller en droppe blod från en brottsplats. Det kan vara allt som krävs för att få fram en fantombild av en okänd gärningsman. Nu ska DNA-tekniken utvecklas.

Redan idag kan laboratorier runt om i världen ta fram information om ögonfärg och hårfärg från dna. Nu startar ett forskningsprojekt där forensiska dna-forskare, genetiker, statistiker och samhällsvetare från åtta europeiska länder ska vidareutveckla tekniken. Från Sverige deltar nationellt forensiskt centrum, NFC.

Samarbetet ligger helt i linje med NFC:s strategiska plan att vidareutveckla dna-området genom att använda mer av den information som dna innehåller. Genom projektet får vi också möjlighet att knyta nya internationella kontakter i ett nytt viktigt sammanhang och därmed utöka våra nätverk i Europa, säger Lena Klasén, avdelningschef vid NFC.

Effektivare brottsutredningar
Målet med forskningsprojektet är att utveckla nya metoder och verktyg för att få fram en persons utseende, ålder och ursprung från DNA-spår som inhämtats från brottsplatser. Informationen kan sedan användas för att skapa fantombilder av okända gärningsmän och på så sätt begränsa antalet misstänkta i en brottsutredning.

Dessa fantombilder blir ytterligare ett verktyg i polisens utredningsarbete och kan bidra till att polisen snabbare och effektivare hittar okända förövare, säger Johannes Hedman, DNA-specialist vid NFC.

– Målet är att övervinna de största begränsningarna inom nuvarande forensisk dna-analys genom att utöka användningen av dna-spår som spaningsinformation.

När metoderna har utvecklats ska de införas vid kriminaltekniska laboratorium i sex länder, bland annat i Sverige.

 

 

Källa: polisen.se

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!