”Vi vet för lite om nanomaterial”

publicerad 3 mars 2014

Det finns stora kunskapsluckor om nanomaterialens påverkan på hälsa och miljö, konstaterar forskare från KTH (Kungliga tekniska högskolan) i en ny rapport.

Som en del i en statlig utredning om användning och hantering av nanomaterial har forskarna kartlagt vad som är känt när det gäller mate­rialens risker och möjligheter, från produktion till användning och slutligen avfallshantering.

– För att vi ska kunna ha en säker hantering av nanomaterial och för att kunna identifiera möjligheter i ett livscykelperspektiv så krävs mer forskning och bättre data och analysmetoder. Vi behöver veta mer om det här, säger David Lazarevic, en av forskarna bakom studien.
 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.


 


Liknande artiklar: