PFAS i blodet vid graviditet ökar risken för övervikt hos barn

publicerad 11 juni 2023
- av Sofie Persson
Även vid lägre nivåer av PFAS kan det finnas hälsorisker.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Om gravida kvinnor har PFAS i blodet finns det en risk att barnet blir överviktigt senare, indikerar ny forskning. Forskare menar att det kan hjälpa till att reglera riktlinjerna för ämnena i framtiden för att bättre förstå riskerna med dem.

I programmet Environmental Influences on Child Health Outcomes (ECHO), som samarbetar med National Institutes of Health i USA, tittar man på miljömässiga faktorer som kan ha effekt på barn hälsa. I en ny studie vid programmet har man använt sig av data från över två decennium från 1 391 barn i USA, tillsammans med deras mödrar, för att titta på halterna av PFAS och dess påverkan på barn.

PFAS är syntetiskt framställda ämnen som finns i allt från matförpackningar, textiler och hygienprodukter. Särskilt giftiga PFAS-ämnen är väldigt hållbara och kan finnas kvar i naturen i tusentals år.

Forskare analyserade nivåer från sju olika PFAS-ämnen i blodprover från mödrar när de var gravida för att sedan jämföra med BMI på barnen senare. Där fann man att när modern hade högre nivåer av PFAS i blodet under graviditeten fanns också en något större risk för barnet att senare bli överviktig. Det var lika stora risker för övervikt bland både pojkar och flickor.

Det fanns även indikationer på att det även gällde när modern hade lägre nivåer av PFAS, vilket forskare menar att även om flera tillverkare dragit ner på ämnena i sina produkter så kan det fortfarande finnas hälsorisker.

Det faktum att vi ser dessa samband vid relativt låga nivåer i en modern population tyder på att även om PFAS-användningen i produkter har minskat, kan gravida människor idag fortfarande riskera att skadas, säger Joseph Braun, professor i epidemiologi vid Brown University School for Public Health. Detta innebär, enligt våra resultat, att deras barn också kan löpa risk för PFAS-associerade skadliga hälsoeffekter.

Braun har själv varit delaktig i ett antal studier gällande PFAS effekt på barn hälsa och menar att den här studien kan hjälpa till att influera nya miljö- och säkerhetsriktlinjer.

Det finns ett fortsatt intresse för att förstå effekterna av låg PFAS-exponering på barns hälsa, säger professorn. Studier som denna kan hjälpa forskare och beslutsfattare att bättre förstå riskerna med PFAS för att kunna vidta effektiva åtgärder för att skydda utsatta befolkningsgrupper.

PFAS är ett samlingsnamn för en stor ämnesgrupp på mer än 10000 identifierade ämnen som i sin tur kan ha olika egenskaper och användning. En gemensam nämnare är dock att de är mycket svåra att bryta ner och att vissa ämnen kan kan ha skadliga effekter, både för människa och miljö. Alla PFAS-ämnen är syntetiskt framställda.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!