Ny svensk studie: Mobilanvändning ökar risken för tumör i örat

En ny undersökning från Örebro universitetssjukhus bekräftar att användning av mobiltelefon och trådlös telefon ökar risken för tumör på hörselnerven. Studien stärker såväl tidigare resultat som också visat att mobilanvändning ökar risken för tumörer som WHO:s cancerforskningsinstitut IARC:s beslut att klassa mobilstrålning som möjligen cancerframkallande redan för två år sedan.

publicerad 2 augusti 2013
Tumörrisken ökar kraftigt efter långvarig exponering

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


4360 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


De nya svenska resultaten baseras på uppgifter om mobilanvändning och användning av trådlösa telefoner från 316 svenskar som insjuknat i hörselnervstumör under åren 2007 – 2009 samt mellan 1997 och 2003. Resultaten som publicerades den 22 juli 2013 i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Oncology visar att tumörrisken ökar med ökad användning och ju längre tid som gått sedan telefonen först började användas. (se ”Figure 2” från den vetenskapliga tidskriften längst ner)

Örebrogruppen är först i världen med att presentera resultat för tumörrisken förenad med användning av mobiler och trådlösa telefoner i över 20 år. Användning av trådlös telefon (s.k. DECT-telefon) och användning av mobiltelefon sänder ut liknande mikrovågsstrålning och ökar risken för tumör i örat ungefär lika mycket.

Risken är mer än fördubblad redan för den som använt en mobiltelefon i totalt mer än 512 timmar. Det motsvarar en användning av i genomsnitt knappt 10 minuter om dagen varje dag under tio år. För de som började använda mobilen eller den trådlösa telefonen för mer än 20 år sedan ökar risken för tumör på örats hörselnerv med över 300 %.

Tidigare undersökningar som gjorts av samband mellan mobilanvändning och hörselnervstumör har också visat ökade risker.

• År 2011 presenterades exempelvis resultaten från den internationella undersökningen Interphone som inkluderade resultat från 13 olika länder och som koordinerades av IARC. Interphone visade också att de som använt mobilen mest och längst tid löpte fördubblad risk för tumör på hörselnerven.

• Den svenska delstudien i Interphone från Karolinska Institutet som presenterades redan 2004 visade 300 % ökad risk för hörselnervstumör efter tio års användning av mobilen på samma som tumören uppstått.

• Japanska forskare visade 2011 att mobilanvändning ökar risken för tumör i örat.

År 2011 bedömde 30 experter från hela världen mobilstrålning som ”möjligen cancerframkallande”, främst på grund av resultaten från den svenska Örebrogruppen och från Interphone, som inte bara visat förhöjd risk för tumör i örat utan även för aggressiv hjärntumör.

I oktober 2012 konstaterade högsta domstolen i Italien att en mans tumör på ansiktsnerven orsakats av intensiv användning av såväl trådlös telefon som mobiltelefon. Domstolen baserade slutsatsen framförallt på Örebrogruppens tidigare resultat eftersom dessa ansågs vara mer tillförlitliga än andra undersökningar och dessutom helt utan inflytande från mobilindustrin.

I december 2012 visade den senaste cancerstatistiken från Danmark att hjärntumörer bland män ökat med 30 % mellan 2001 och 2011 och bland kvinnor med 25 %.

En stor del av svenska folket använder nu mobilen och trådlös telefon mer än vad forskningen visar vilket ökar risken för aggressiv hjärntumör samt tumör på hörselnerven.

– Vad som är synnerligen allvarligt är att vi tillåter att barn utsätter sig för dessa risker med vetskapen om att de är mycket känsligare för cancerogena faktorer. Svenska folket inte fått kännedom om att forskningen så tydligt visat dessa överrisker för användning av såväl mobiltelefon som trådlös telefon, säger Tore Fahlström från Strålskyddsstiftelsen.

 

Referenser:
Hardell, Carlberg, Söderqvist, Mild: Pooled Analysis of case.control studies on acoustic neuroma diagnosed 1997-2003 and 2007-2009 and use of mobile and cordless phones; International Journal of Oncology. 22 juli 2013.
http://www.spandidos-publications.com/10.3892/ijo.2013.2025

Lönn, Ahlbom, Hall, Feychting 2004 hörselnervstumör
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=l%C3%B6nn+acouostic+neuroma+2004De nya svenska resultaten baseras på uppgifter om mobilanvändning och användning av trådlösa telefoner från 316 svenskar som insjuknat i hörselnervstumör under åren 2007 – 2009 samt mellan 1997 och 2003. Resultaten som publicerades den 22 juli 2013 i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Oncology visar att tumörrisken ökar med ökad användning och ju längre tid som gått sedan telefonen först började användas. (se ”Figure 2” från den vetenskapliga tidskriften längst ner)

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!