Nära 100 000 fler dödsfall i hjärtsjukdomar noterade i England

publicerad 4 juli 2023
- av Sofie Persson

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


14 150 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Sedan 2020 har man i England sett nära 100 000 fler dödsfall från hjärtsjukdomar än normalt. Tidigare har detta förklarats enbart med covid, men British Heart Foundation (BHF) tillstår nu att detta inte längre räcker som förklaringsmodell.

Enligt officiell data för England från BHF har över 500 personer i veckan avlidit till följd av hjärtattack eller stroke. Sedan mars 2020 innebär det att man haft 96 540 extra dödsfall till följd av hjärtsjukdomar.

Inledningsvis menades att den exceptionella ökningen av hjärtsjukdomar troligen berodde på antalet fall av covid-19, med andra ord att sjukdomen i sig orsakade fler hjärtproblem, men BHF antyder nu försiktigt att man kan tänka sig att det eventuellt kan finnas andra orsaker.

 Covid-19 förklarar inte längre fullt ut det omfattande antalet dödsfall i hjärt-kärlsjukdomar, menar den rådgivande kardiologen och vice medicinska direktören Sonya Babu-Narayan vid organisaitonen.

Flera forskningsrapporter har bekräftat en koppling mellan hjärtproblem och covidvacciner. Trots detta har det varit starkt tabubelagt att påtala denna koppling i det offentliga rummet i Storbritannien liksom i många andra länder, inte heller BHF vill dra några sådana slutsatser. Istället förklarar man sitt resonemang med att hjärtproblemen snarare skulle kunna bero på ett allmänt ökat tryck på sjukvården de senaste åren.

Långa väntetider för hjärtvård är farliga – de innebär en ökad risk för onödig sjukhusinläggning, funktionsnedsättning på grund av hjärtsvikt och för tidig död. Ändå kämpar människor för att få potentiellt livräddande hjärtbehandling när de behöver det på grund av brist på personal och utrymme inom NHS, trots att hjärt- och kärlsjukdomar drabbar rekordmånga människor, säger Babu-Narayan.

För att minska antalet dödsfall relaterade till hjärtat efterlyser BHF en prioritering av hjärtvård inom sjukvården, “förnyat fokus på att förebygga orsakerna till hjärt-kärlsjukdomar” samt “större forskningsinsatser för att ta fram nya behandlingar och botemedel för framtiden”.

Eftersom allt fler hjärtpatienter får vänta allt längre behöver vi se ett specifikt och långsiktigt åtagande från regeringen för att påskynda förbättringar av hjärt- och kärlsjukvården nu och i framtiden, fortsätter Babu-Narayan.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!