Mer än hälften av tyskarna använder homeopatiska läkemedel

publicerad 19 februari 2022
- av Isac Boman

Mer än hälften av den tyska befolkningen uppger att de fått homeopatisk behandling. Även hos de som inte behandlat åkommor med hjälp av homeopati säger sig var femte tillfrågad vara öppen för att ge metodiken en chans.

En undersökning från 2021 visar att stora delar av Tysklands befolkning har en synnerligen öppensinnad inställning till homeopati som behandlingsmetod. Undersökningen har genomförts på uppdrag av DHU (Deutsche Homöopathie-Union) på personer från 18 år över hela landet, som del av en befolkningsrepresentativ undersökning inom flera olika ämnesområden.

54 procent av de tillfrågade uppger att de genomgått minst en homeopatbehandling eller använt sig utav homeopatiska läkemedel vid sjukdom eller i hälsofrämjande syfte. Av rapporten framgår även att 16 procent av de tillfrågade, som inte har tidigare erfarenhet inom ämnet, dock är öppna för och intresserade av att prova på homeopati.

Kvinnor använder sig i större utsträckning av homeopatiska läkemedel än män. Enligt studien uppger 64 procent av de tillfrågade kvinnorna att de behandlat sjukdomstillstånd med hjälp av homeopati medan motsvarande siffra för männen ligger på 42 procent. Användningen av homeopati är mest utbredd i åldersgruppen 45-59 år (61 procent) och följs tätt av personer mellan 30-44 år (59 procent). Även mer än hälften (57 procent) av landets unga vuxna, 18-29 åringar, har använt sig av homeopatiska läkemedel. Lägst ligger intresset hos de över 60 år, där 43 procent har erfarenhet av behandlingsformen, vilket dock är en jämförelsevis hög siffra globalt.

Av de som använt sig av homeopatiska läkemedel uppger 48 procent att de är nöjda och 19 procent är mycket nöjda med homeopatins effektivitet.


Fakta: Homeopati

Samuel Hahnemann

Homeopatins grundare anses allmänt vara den tyske läkaren Samuel Hahnemann (1755-1843) som utvecklade behandlingsmetoden efter att ha blivit alltmer kritisk till dåtidens läkekonst, som han ansåg använde alldeles för stora doser läkemedel. Vissa spårar metoden delvis även till apoteksväsendets grundare, den schweiziske läkaren Paracelsus (1493-1541) som intresserade sig för det som senare utvecklades till homeopatins bakomliggande filosofi.

Homeopati är en så kallad holistisk filosofi som utgår från en helhetssyn på människan, där även mentala och emotionella aspekter tas i beaktande vid sidan av det rent fysiologiska. I korthet utgår metoden från en hypotes om att “lika botar lika”. Om exempelvis ett ormgift ger upphov till vissa symptom hos en person, ska samma ormgift i en homeopatiskt utspädd form ha en förebyggande och balanserande effekt för dessa symptom – ungefär som ett “motgift”, som stödjer organismens process att läka sig själv.

Mot bakgrund av de otaliga ämnen som finns i naturen påpekar även praktiserande homeopater att det krävs både skicklighet och erfarenhet för att välja ut rätt medel för en specifik persons tillstånd, samt att det följaktligen även krävs granskning från patienters sida för att särskilja seriösa homeopater från okunniga utövare och direkta charlataner.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!