Kanadensisk läkare sågar mediabilden av coronakrisen

Pandemiöverdrifterna

publicerad 18 januari 2021
- av Sofie Persson
Ankaret Jeannette Rochern med Dr. Stephen Malthouse.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Den kanadensiske läkaren Dr. Stephen Malthouse sågar medias förljugna rapportering av coronapandemin, som han menar i verkligheten sedan länge är över. Han pekar på att skenet av en förment pandemi nu främst upprätthålls med hjälp av falska testsvar från de ytterst olämpliga PCR-tester som används för diagnosticering, och att coronakrisen i praktiken snarare kommit att bli ett medel för inkompetenta och korrupta makthavare att stävja medborgerliga fri- och rättigheter på ett ytterst oroväckande sätt.

Dr. Stephen Malthouse är familjeläkare i British Columbia, Kanada, sedan över 40 år och medlem i College of Physicians and Surgeons i British Columbia sedan 1978.

I november 2020 skrev Malthouse ett öppet brev till Dr. Bonnie Henry, British Colombias hälsochef, med oro över regeringens tillvägagångssätt för att ”räta ut kurvan” för covid-19.

Han menar i brevet att tillvägagångssätten som invånarna tvingas till gjort mer skada än nytta och att pandemin enligt epidemiologiska bevis är över – samt att ingen andra våg kommer att inträffa i verkligheten. Malthouse fick dock inget svar på sitt brev.

I en intervju i nyhetsprogrammet Bridge City News i British Colombia, Kanada, som nu sprids via ocensurerade sociala plattformar, berättar Malthouse öppet om sin oro de katastrofala konsekvenserna av hanteringen av den så kallade coronakrisen. Bland annat betonar han att pandemin i verkligheten de facto är över och att ökningen av så kallade covid-19 fall endast beror på de bristfälliga PCR-testerna som visar felaktiga svar.

– “Covid-19-fall” är människor som testats positiva i PCR-tester, vilket också kan vara hälsosamma människor utan symtom, vilket många av dem också är. Ett ”fall” av en sjukdom innebär normalt sett att en människa har symptom på sjukdomen men många av de positiva covid-19-fallen har inte symptom. När man tittar på de som är inlagda på sjukhusen och antalet döda så är det ingen skillnad från tidigare år, påpekar Malthouse.

Han betonar också det som PCR-testets skapare Kary Mullis själv påpekade – att PCR-metodiken aldrig ens varit avsedd för diagnosticering.

De svabbar i näsan och förstärker sedan ungefär 25–30 gånger, ungefär som att du tar en kopieringsmaskin och kopierar gång på gång, för att försöka identifiera och matcha RNA från svabben i näsan till coronaviruset. Om man förstärker det här för mycket så blir alla som har minsta lilla RNA från coronaviruset positiva, trots att de inte har en pågående infektion. PCR-testet var aldrig menat för att användas för att diagnostisera.  Så när de pratar om nya fall på nyheterna blir det missvisande, konstaterar han.

Malthouse säger att människor tidigare år har dött av olika typer av influensa och att det är normalt. Han förnekar inte att coronaviruset existerar eller att människor har blivit sjuka, men menar att eftersom PCR-testerna är otillförlitliga så kan många sjuka samtidigt blivit feldiagnostiserade med covid-19 när de i själva verkat kanske haft vanlig influensa.

Han lyfter också fram domstolsbeslutet i Portugal nyligen som Nya Dagbladet rapporterade om, där man slagit fast att ett positivt svar på ett PCR-test är otillräckligt för att sätta någon i karantän.

Vidare sågar han ansiktsmasker med att de “gör mer skada än nytta” och har en skadlig effekt för det barn i psykologisk och social bemärkelse som många inte tänker på – nämligen att det hämmar deras utveckling i att känna igen ansiktsuttryck.

Det finns bevis för att masker inte fungerar och att de gör mer skada än nytta. Partiklar från mun och näsa kan lätt komma ut från sidorna på masken. Sedan gör den att du tvingas behålla din utandning, som egentligen ska ut ur kroppen, så riskerna att bli sjuk är större. Men ett av de största problemen är de psykologiska. När alla har masker i ett samhälle sätter rädslan igång om att det är någonting farligt i samhället. De blockerar också ansiktsuttryck så att det blir svårare att relatera till varandra, för barn är det speciellt farligt eftersom det är så viktigt för dem att lära sig ansiktsuttryck, fortsätter Malthouse.

Han menar också att social distansering inte heller fungerar eftersom luftburna virus kan ta sig längre än två meter och stanna i luften i en till tre timmar. Malthouse säger att social distansering helt enkelt bara är ett sätt att hålla människor separerade.

Det finns en agenda att söndra och härska, dundrar han.

 

Reportern Jeannette Rochern frågar sedan om vaccinationer och hur säkert det egentligen är att vaccinera sig mot covid-19, varpå Malthouse direkt säger att vaccinerna inte är säkra och dessutom verkningslösa.

När det testade på apor förhindrade inte vaccinet dem från att få viruset igen. Det vi vet om speciellt Pfizer-vaccinet, men också andra, är att de inte förhindrar dig från att bli infekterad eller att föra över infektionen till någon annan. Så även med vaccinationen kommer ni att behöva använda masker och hålla social distansering. Det enda som kommer hända är att ni får mindre symtom från covid-19 med vaccinationen – men däremot finns det risker att få symptom från själva vaccineringen. Det är bättre att inte göra någonting, det kommer ändå inte att skydda dig eller dina närmaste från att bli infekterade.

Malthouse berättar att redan när SARS, som orsakas av ett coronavirus, kom 2003, försökte man skapa ett vaccin mot detta men misslyckades. När människor fick vaccinationen så fick de först mycket antikroppar, men sedan fick de en slags immun överreaktion av det som gjorde att de blev väldigt sjuka, säger Malthouse. När man testade på djur dog väldigt många av dem.

Människor är försökskaniner för vaccinet mot covid-19. Jag skulle inte ta vaccinet.

Han säger också att han tycker att hans patienter ska få bestämma själv om de vill ha vaccinet, men att han vill berätta för- och nackdelarna. Däremot vill han inte ge det själv till sina patienter.

Det första i Hippokrates ed (läkareden) är att inte göra skada. Jag vill inte ge dem något som mest troligt kommer skada dem, säger Malthouse.

Flera läkare och epidemiologer håller med honom, berättar Malthouse, men de blir nedtystade av regeringen istället för att ha en öppen debatt om saken. Han menar att mainstreammedia också tystar ner läkare och andra som kritiserar vaccinet eftersom den fastslagna agendan verkar vara att alla ska vaccinera sig.

Han lyfter till sist även fram den totalitära samhällsutvecklingen och det stärkta kontrollsamhället som ytterst problematiska aspekter av coronakrisen, där vaccinet ser ut att kunna bli ett krav för att medborgare ska återfå sina fri- och rättigheter såsom mötesfrihet och rörelsefrihet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!