Immunologen: Regeringens coronastrategi är oansvarig

Coronarepressionen

publicerad 27 november 2020
- av Isac Boman
Immunologen Sanna Ehdin.

Den svenska immunologen och författaren Sanna Ehdin menar att den svenska coronastrategin med isolering och nedstängning är djupt oansvarig och kommer att leda till konkurser och misär. Istället vill hon att fokus ska ligga på att stärka befolkningens hälsa och hjälpa dem att bygga ett kompetent immunförsvar.

Sanna Ehdin, med tolv års erfarenhet av biomedicinsk forskning och framförallt känd för sina 15 olika böcker på tema hälsa som har sålts i sammanlagt närmare 800 000 exemplar, är mycket kritisk till den svenska strategin som går ut på att isolera sig, begränsa sina sociala kontakter kraftigt och stänga ner stora delar av samhället. Hon menar att makthavarna inte tar hänsyn till den verkliga problematiken – nämligen att folkhälsan i största allmänhet är i dåligt skick.

Vad kommer ni göra åt att nästan enbart de med metabolt syndrom blir allvarligt sjuka och vårdas på IVA? 80 procent har flera sjukdomar sen innan (diabetes, hjärtkärl), snittålder över 60 år och 72 procent män. När gör ni restriktioner i sockermaten och skräpmaten som skapar dessa sjukdomar?”, skriver hon i ett inlägg på Facebook.

Hon frågar sig vidare när Folkhälsomyndigheten kommer att börja dela ut gratis C- och D-vitamin och zink och menar att detta hade varit en ”enormt viktig folkhälsoinsats”.

NÄR kommer ni att vara solidariska och ansvarstagande gentemot svenska folket och genomföra dessa åtgärder? För utan ett starkt immunförsvar är vi ingenting!”, konstaterar hon vidare.

Ehdin pekar också på att den totala dödligheten i Sverige i år inte är märkbart högre än under de tio föregående åren och ifrågasätter därför det rimliga i att stänga ner samhället för människor som är friska – särskilt eftersom detta kan komma att leda till massarbetslöshet, konkurser och annan misär som hon menar är betydligt mer problematiskt än coronaviruset.

Ni lägger hundratals miljoner på vaccin – men NOLL och ingenting på förebyggande och stärka det enda som spelar roll: Immunförsvaret. Det är oansvarigt”, menar hon vidare.

I ett inlägg på LinkedIn resonerar hon vidare kring regeringens coronastrategi och hänvisar till grafer som visar att det till och med varit färre totala antal dödsfall under 2020 jämfört med föregående år.

Tre dagsaktuella grafer på hur många som intensivvårdas i Sverige: 174 personer med snittålder 61 år, varav 72 procent män och nästan 80 procent har en eller fler riskfaktorer sedan tidigare. Jag undrar vad IVA-siffran är vanligen. Ska vi stänga ner vårt samhälle för detta och 100 000-tals förlora arbetena? Är det rimligt och bästa lösningen?

Istället för kortsiktigt agerande menar hon att riskfaktorer bör tas på allvar och att resurser ska läggas på förebyggande åtgärder, bland annat koständringar, motion och meditation.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!