immunförsvar

Foto: Pixabay

”Immunförsvarets psykologi”

InsändarePsykologiska aspekter av immunförsvaret är något som förbises och är en relevant faktor i corona-pandemin, skriver Henrik Olsson i en insändare.