Hälsa

Fler hjärntumörer ”av okänd natur”

Allt fler svenskar vårdas för hjärntumör ”av okänd natur”, men denna ökning återspeglas inte i Socialstyrelsens cancerregister, enligt statistik som tagits fram av Strålskyddsstiftelsen.

Mellan 2008 och 2012 ökade antalet personer som vårdades för hjärntumör ”av okänd natur” med närmare 30 procent, medan antalet patienter med säkerställd diagnos låg på en relativt stabil nivå.
Dödsfallen till följd av hjärntumör av ”okänd natur” ökade under samma period med 157 procent. Men i cancerregistrets data över antalet personer som drabbas av hjärntumör i Sverige ses inga tecken på att fler hjärntumörer skulle ha uppkommit under de senaste fyra åren. Strålskyddsstiftelsen har sökt svar från ansvariga för lokala cancerregister och hos Socialstyrelsen, men skriver att det ändå är oklart om och hur denna ökande patientgrupp med oklar diagnos inregistreras i cancerregistret.

– Det är allvarligt om cancerstatistiken används som argument för att mobiltelefoner inte ökar risken för cancer och hjärntumörer, säger Mona Nilsson, ordförande för Strålskyddsstiftelsen.

Strålskyddsstiftelsen uppmanar regeringen att gå ut med en informationskampanj för att upplysa allmänheten om riskerna med strålning från trådlös teknik.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

 


Liknande artiklar:

Eftersom du läser det här…

Nya Dagbladet är Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning. Vi ägs inte av några mediekoncerner eller utländska riskkapitalbolag. Vi styrs inte av industriintressen eller någon politisk korrekthet.

Men att driva fri oberoende media kostar. Med ditt stöd kan vi fortsätta att växa och bli en verkligt utmanande kraft till de gamla mediehusen.

Stöd oss via Swish på 123 611 3021, PayPal eller via andra alternativ på denna länk.

Tack för ditt stöd!