Att sluta röka ger stora hälsofördelar i alla åldrar

publicerad 15 februari 2024
- av Sofie Persson
Även den som slutar röka sent i livet minskar risken för allvarliga sjukdomar.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Att sluta röka före 40 års ålder kan leda till en livslängd nästan likvärdig med de som aldrig rökt, visar en kanadensisk studie. Studien visar också att även de som slutar röka vid senare ålder får ökad livslängd och efter tio år närmar sig deras överlevnad den för en person som aldrig rökt.

I studien, som publicerats i NEJM Evidence, följde man 1,48 miljoner personer i åldrarna 20 till 79 år under 15 år. Deltagarna bodde i USA, Storbritannien. Norge och Kanada.

Där upptäckte man att rökare mellan 40 och 79 år hade en tredubblad risk att dö jämfört med de som aldrig rökt, vilket innebär att de i genomsnitt förlorade 12 till 13 år av sitt liv. Att sluta röka var däremot, oavsett ålder, förknippat med längre levnadstid.

Att sluta röka är löjligt effektivt för att minska risken för dödsfall, och människor kan skörda dessa belöningar anmärkningsvärt snabbt, säger Prabhat Jha, professor vid University of Toronto.

Studien visade att rökare som slutade innan de fyllt 40 år också kunde leva ungefär lika länge som personer som aldrig rökt. De som slutar röka oavsett ålder återfick nästan samma livslängd som personer som aldrig rökt 10 år efter rökstoppet. Främst minskade risken att dö i kärlsjukdomar och cancer, men slutade man röka minskade också risken att dö av sjukdomar i andningsorganen, men i något mindre utsträckning, troligen på grund av kvarvarande lungskador.

Många tror att det är för sent att sluta röka, särskilt i medelåldern, säger Jha. Men de här resultaten motsäger den uppfattningen. Det är aldrig för sent, effekten är snabb och du kan minska risken för allvarliga sjukdomar, vilket innebär en längre och bättre livskvalitet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!