“Journalisters och politikers prioriteringar är fullständigt orimliga”

En svensk kvinna som dog efter en frivillig skönhetsoperation i Turkiet upprör konventionella journalister och politiker, men de 409 bekräftade dödsfall kopplade till de indirekt påtvingade covidvaccinerna tar man inte fasta på. Är det verkligen rimligt?

publicerad 10 september 2022
Vaccinering av en pojke tv. Brasiliansk rumpförstoring th.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

En svensk kvinna dog en vecka efter sin skönhetsoperation med Brazilian Butt Lift, i Turkiet. En operation som marknadsfördes som säker. Händelsen inträffade 2020.

Nu kommer krav från politiskt håll att hårdare tag införs för tillsyn av de svenska förmedlarna av skönhetsoperationer.

Den turkiske kirurgen som genomförde operationen hävdar att dödsfallet inte har med operationen att göra utan att det skedde på grund av en lunginflammation hon senare ådrog sig. Svenska experter är kritiska till dödsorsaken och vill granska fallet.

SR P1 dokumentär har gjort två delar som handlar om jakten på sanningen om varför Anna dog.

Värt att notera: Skönhetsoperationer av detta slag bokas och genomförs på frivillig basis.

409 svenskar bekräftas ha avlidit i samband med eller som resultat av covid-vaccineringar. Även 103 788 rapporter om misstänkta biverkningar till följd av injektionerna har inkommit, varav 11 216 anses allvarliga. En behandlingsmetod som marknadsförs som säker och effektiv. Händelserna har inträffat från 2021 till och med 28 juli 2022.

Inga röster om hårdare krav på tillsyn av förmedlarna av covid-vacciner har kommit från politiskt håll.

Svenska myndigheter och regeringen hävdar att dödsfallen inte har med själva vaccinet att göra utan att de skett på grund av andra sjukdomar. Svenska och internationella experter är kritiska till dödsorsakerna samt nyttan av covid-vaccinering, men ingen utredning anses från myndigheternas eller politikernas håll vara nödvändig.

Sveriges radios P1 har inte gjort någon grävande dokumentär om jakten på sanningen bakom varför så många svenskar dött eller fått allvarliga biverkningar av covid-vaccinerna.

Värt att notera: Vaccinering mot covid-19 uppmanas av regeringen och Folkhälsomyndigheten. Den som avstår får särskilda direktiv.

Summering:

Ett svenskt dödsfall till följd av en självvald skönhetsoperation ger upphov till höjda röster från politiskt håll, krav på hårdare tillsyn, undersökande journalistik som gräver efter sanningen och kritiska experter som får komma till tals.

Fyrahundranio svenska dödsfall till följd av uppmanad och indirekt påtvingad vaccination mot covid-19 ger inga höjda röster från politiskt håll, inga krav på hårdare tillsyn, utan snarare total frånvaro av undersökande journalistik som gräver efter sanningen samt närmast heltäckande censurering och förtal av kritiska experter.

Är detta proportionerligt och en rimlig prioritering?

 

Cecilia Gustafsson
Henrik Eklund
Lena Nilsson
Kostas Elefteriadis
Janne Hanhela

Veidos hälso- och kunskapscenter i Uppsala och Göteborg

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!