MORGONDAGENS DAGSTIDNING – måndag 26 februari 2024

måndag 26 februari 2024

Svensk Harvard-professor ifrågasätter säkerheten kring mRNA-vaccinen

Kritiserade covidvaccineringen

publicerad 25 augusti 2022
- av Markus Andersson
Martin Kulldorff är kritisk till att barn vaccineras med mRNA-vaccin.

Med utgångspunkt i en ny vetenskaplig studie pekar den svenske epidemiologen och biostatistikern Martin Kulldorff på en avgörande skillnad mellan traditionella vaccin och de vaccin som använder ny genetisk teknik. Han går även ut med hård kritik mot läkemedelsjättarna och myndigheterna som han menar helt misslyckats med att klarlägga att nyttan med massvaccinationsprogrammen övervägt riskerna.

Kulldorff är specialist på vaccinsäkerhet och utbrott av infektionssjukdomar. Han har en tioårig bakgrund vid Harvard Medical School och var en av medförfattarna till Great Barrington-deklarationen, där forskare och experter gick ut med frän kritk mot de omfattande kampanjerna för covidvaccin. Kulldorff har granskat en ny vetenskaplig studie som analyserar mRNA-vaccinens skadeverkningar och bieffekter och konstaterade nyligen i en artikel att det finns flera avgörande skillnader mellan traditionella vaccin och vaccin som använder den kontroversiella mRNA-tekniken.

När det kommer till de flesta vaccin i allmän användning så överväger nyttan riskerna, men detta kanske inte är fallet med mRNA-covidvaccinen, enligt studien av Joseph Fraiman och hans kollegor”, skriver Kulldorff bland annat.

Fraimans studie, som ligger till grund för Kulldorffs artikel, använder data från kliniska tester som finansierats av Pfizer och Moderna och som även låg till grund för den amerikanska folkhälsomyndighetens nödgodkännande av vaccinen. Kulldorff lyfter nu fram att de testerna förvisso visade att vaccinen symptomatisk minskade covid-infektion med över 90 procent under de första månaderna efter andra dosen – men att testerna var konstruerade så att man inte utvärderade de långsiktiga effekterna eller hur vaccinen skyddade mot smittspridning, sjukhusinläggningar och dödsfall.

Stort antal allvarliga biverkningar

I studien läggs data från båda mRNA-vaccinen ihop för att öka storleken på provet och man fokuserar enbart på allvarliga bieffekter som tros ha orsakats av vaccinen – mildare symptom utesluts. Slutsatsen blev 139 allvarliga biverkningar bland de 33 986 personer som vaccinerats – eller en allvarlig vaccinskada per 244 personer. För gruppen som fått placebo istället för mRNA-vaccin så noterades att 97 personer fått allvarliga biverkningar – av 33 951 personer.

Kombinerar man dessa siffror innebär det 12,5 vaccininducerade allvarliga bieffekter per 10 000 vaccinerade personer … För att formulera det annorlunda så innebär det en ytterligare allvarlig bieffekt för var 800 person som vaccineras”.

Detta är väldigt högt för ett vaccin – inga andra vaccin på marknaden kommer ens i närheten”, konstaterar Kulldorff som också pekar på att antalet allvarliga bieffekter kopplade till Modernas och Pfizers vaccin varit snarlika och att det inte finns någonting som tyder på att något av vaccinen är säkrare än det andra.

Den vanligast förekommande allvarliga biverkningen för båda vaccinen var koagulationsstörningar. Bland de som tagit Pfizers vaccin noterades dessutom en överrepresentation av kardiovaskulära allvarliga bieffekter.

“Oetiskt att vaccinera barn och immuna”

Kulldorff noterar också att en annan forskare, Christine Benn, och hennes kollegor räknat på den kombinerade effekten för vaccin och dödlighet av samtliga orsaker genom att använda samma data som Fraiman och att de inte kunde finna att mRNA-vaccinen minskade dödligheten.

En betydande begränsning i såväl Fraimans som Benns studier är att de inte särskiljer biverkningarna efter ålder, komorbiditeter eller medicinsk historia. Detta är dock inte deras fel. Pfizer och Moderna har inte släppt denna information, så utomstående forskare har ingen tillgång till den”.

Kulldorff påpekar vidare att vi vet att vinsterna med att vaccinera sig skiljer sig kraftigt för olika grupper – gamla människor löper en mer än 1000 gånger högre risk att dö av covid-viruset än unga människor. Därför måste risk- och nyttokalkyler enligt Kulldorff räknas separat för olika grupper, där man tar hänsyn till tidigare virusinfektioner, ålder och de två första vaccindoserna kontra påfyllnadsdoser.

Människor som tillfrisknat från covid har en naturlig immunitet som är starkare än den vaccininducerade immuniteten. Vinsterna med att vaccinera sig är i bästa fall minimala”, konstaterar han och menar att om riskerna för negativa biverkningar är lika höga bland hela befolkningen som för testgrupperna så överväger riskerna med vaccinet nyttan.

Varför tvingar vi människor i den här gruppen att vaccinera sig? Det är både oetiskt och skadligt för folkhälsan”, menar han vidare.

Detsamma gäller enligt Kulldorff barn, eftersom dessa löper mycket liten risk att drabbas av svåra virussymptom samtidigt som riskerna för allvarliga vaccinbiverkningar inte är kartlagda. Barn bör således inte ta covid-vaccinen, menar han.

Det är oetiskt att massvaccinera barn och människor som erhållit naturlig immunitet, menar Kulldorff. Foto: CanStockPhoto/JackF

Tveksamt om nyttan överväger riskerna

För personer äldre än 70 år menar epidemiologen att dessa har en mycket högre risk att dö av covid än personerna i de kliniska testerna. Därför är det tänkbart att åldringar som ännu inte haft covid kan gynnas av att ta vaccinen – även om det är högst oklart huruvida Pfizers och Modernas mRNA-vaccin är mer effektiva än de vaccin som tagits fram av Johnson & Johnson och Astra Zeneca.

Det är oklart utifrån den kliniska datan om att nyttan överväger riskerna för vuxna i arbetsför ålder som inte har vaccinerats och som inte har haft covid”, skriver Kulldorff vidare och tillägger att Fraimans studie analyserar data efter den första och andra dosen.

Såväl riskerna som nyttan kan vara annorlunda för påfyllnadsdoserna”, menar han och tillägger att några omfattande studier för att utvärdera effekterna av påfyllnadsdoserna ännu inte har gjorts och att deras effekt därför är mycket oklar.

Kulldorff beklagar att såväl Pfizer som Moderna avslutade sina tester bara ett par månader efter att deras vaccin blivit nödgodkända och menar vidare att vi därför vet mycket lite om vaccinens mer långsiktiga effekter. Han pekar även på att det är tveksamt att man skulle se mer positiva effekter över tid eftersom det är känt att mRNA-vaccinens effektivitet och skyddsförmåga minskar över tid.

Det kan också finnas långsiktiga allvarliga bieffekter kopplade till vaccinen som vi ännu inte känner till”, skriver han och menar att den data som hittills finns tillgänglig är av låg kvalitet och svår att dra säkra slutsatser utifrån.

Fraiman och kollegorna har producerat de hittills bästa bevisen kring mRNA-vaccinens övergripande säkerhet. Resultaten är oroväckande. Det är tillverkarnas och den amerikanska folkhälsomyndighetens ansvar att säkerställa att nyttan är större än riskerna och de har misslyckats med att göra detta”, avslutar Kulldorff.

Martin Kulldorff är verksam vid Brownstone Institute, en icke-vinstgivande organisation som bildades 2021 med målsättningen att skapa ett samhälle som bygger på frivillighet och där användandet av våld och tvång mot medborgarna minimeras.

Bakgrunden är den globala kris som skapades av makthavarna under coronapandemin där medborgarnas friheter och grundläggande rättigheter togs ifrån dem under förevändningen att smittspridningen måste stoppas.

Brownstone Institute menar att coronakrisen hanterades mycket illa i de flesta länderna och att konsekvenserna av makthavarnas agerande var förödande och någonting som aldrig får upprepas. Därför arbetar man med att belysa hur skadlig den förda coronapolitiken varit och för att hitta alternativa och mer frihetliga lösningar vid framtida kriser.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!Mer från förstasidan

Share via
Missa inte en nyhet igen!

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev idag!

Ta del av ocensurerade nyheter – fria från industriintressen och politisk korrekthet från Sveriges bredaste helt oberoende dagstidning – varje vecka.

Send this to a friend