Energikrisens slag mot Europa är politikers ansvar

Energikrisen

Europa befinner sig i en energikris av aldrig tidigare skådat slag. Bland de förödande konsekvenserna finns skyhöga elkostnader och extrema prisökningar som chockar de europeiska ekonomierna. Skulden för problemet projicerar makthavare på Ryssland, medan medborgarna får ta den hårda smällen. Bilden av energikrisen är dock lika infantil som den är förljugen.

publicerad 17 september 2022
- av Isac Boman
Ursula von der Leyen och Margrethe Vestager har varit drivande i den för européerna förkrossande sanktionspolitiken.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Överallt i Västvärlden och särskilt i Europa försöker globalistiska politiker normalisera en kraftigt försämrad levnadsstandard för befolkningen när många länder nu drivs ner i en exceptionell ekonomisk kris på grund av det politiskt framkallade importstoppet av gas och olja från Ryssland.

Från politiskt håll deklareras en ny era, där “tiden av överflöd och sorgfrihet nu är över”, som Frankrikes president Emmanuel Macron uttrycker det.

– Jag tror att vi är på väg att leva genom en vändpunkt eller stor omvälvning. För det första för att vi genomlever vad som verkar vara slutet på överflöd, och för dem som njöt av detta är det också slutet på en bekymmerslös tid.

Likt andra europeiska ledare ser Macron inte på krisen som en följd av den politik man bedrivit, utan skyller den på utomstående faktorer.

Den globalistiska tankesmedjan World Economic Forum är, föga överraskande, inte sena att haka på trenden. Man har bland annat skapat reklamfilmer som sprids på internet där man betonar att det kan vara hälsosamt att duscha kallt och att de som gör detta är friskare – och blir mer produktiva medborgare.

Oberoende analytiker pekar på att tankesmedjans vision om “The Great Reset” (sv. “Den stora återställningen”), tema för det ökända Davosmötet 2021, går i linje med en kraftig reducering och kontroll av energiförbrukning som man efterlyser – om inte med krig och energikris som förevändning så med klimatpolitiska motiv. Deltog på mötet ifråga gjorde WEF:s förgrundsprofil Klaus Schwab och bland andra FN:s generalsekreterare Antonio Gutérres, Världshälsoorganisationens direktör Thedros Adhanom Ghebreyesus, Internationella valutafondens direktör Kristalina Georgieva, den europeiska centralbankens ordförande Christine Lagarde och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Oberoende analytiker pekar på att tankesmedjans vision om “The Great Reset”, tema för det ökända Davosmötet 2021, går i linje med en kraftig reducering och kontroll av energiförbrukning som man efterlyser – om inte med krig och energikris som förevändning så med klimatpolitiska motiv.

I systemtrogna mediekanaler ignoreras denna mäktiga lobbygrupp, alternativt avfärdas dess omfattande inflytande som “desinformation”. Exempelvis Nederländernas premiärminister Mark Rutte, som under sommaren gått till angrepp på jordbrukssektorn i Nederländerna under klimatpolitiska förevändningar, har ifrågasatts även i parlamentet för sina nära band till Schwab och har i ett tackbrev till denne kallat The Great Reset-visionen för “en hoppfull analys för en bättre framtid” – frågor som Rutte dock själv slog ifrån sig som konspirationsteorier.

Geopolitiska motiv

Även geopolitiska motiv, framförallt från amerikansk sida, verkar finnas med i bakgrunden av den extrema energipolitik som bedrivs i Europa. I vad som förefaller vara en exceptionell intern läcka av ett dokument från den regeringsnära tankesmedjan RAND Corporation, bland annat kända för att ha legat bakom strategi för utrikes- och försvarspolitik under Kalla kriget, redogörs i detalj för hur och varför energikrisen i Europa planlagts från amerikanskt håll.

Under den inledande rubriken ”Försvaga Tyskland, stärk USA”, menar man att det finns ett ”akut behov” för inflöde av resurser utifrån ”särskilt till banksystemet” för att upprätthålla den amerikanska ekonomin. I dokumentet, daterat till januari, erkänns att den aggressiva utrikespolitik man bedriver i Ukraina kommer att pressa Ryssland till att nödgas ingripa militärt i landet. Syftet, förklarar man, är att införa ett sanktionspaket som varit förberett sedan länge.

EU:s ekonomi, konstaterar man, “kommer oundvikligen att kollapsa” som en följd av detta – och man gläds bland annat över att resurser uppemot 9000 miljarder dollar kan flöda till USA, samt att välutbildade europeiska ungdomar blir tvungna att emigrera. Det geopolitiska huvudmålet man beskriver är att splittra Europa – i synnerhet Tyskland och Ryssland – och förstöra den europeiska ekonomin genom att få nyttiga idioter i politiken att stoppa ryska energileveranser till kontinenten.

Utdrag från vad som förefaller vara ett läckt dokument från tankesmedjan RAND. I bakgrunden Tysklands utrikesminister Annalena Baerbock i möte med företrädare för USA och Nato. Foto: Nato/CC BY-NC-ND 2.0

“Putinpriser”

Sveriges statsminister Magdalena Andersson har själv konsekvent talat om “Putinpriser” och lägger som många andra europeiska ledare hela ansvaret för energikrisen på Ryssland, som man menar stängt av gasleveranserna för att på olika skäl straffa EU och dess medborgare.

Detta avvisas dock bestämt av Kremls talesman Dmitrij Peskov, som betonar att det är västerländska sanktioner mot Ryssland och ryska företag som hindrar gasleveranser till Europa.

– Problemen med pumpningen orsakades av västerländska sanktioner riktade mot vårt land och en rad företag… Det finns inga andra skäl som skulle leda till problem med pumparna, säger han och tillägger att leveranserna kan fortsätta omgående när sanktionerna lyfts.

Den ryska energijätten Gazprom har låtit meddela att tillverkaren Siemens på grund av sanktionerna inte tillåts genomföra reparationer på turbinerna i Nord Stream 1.

– Sanktioner hindrar enheterna från att lagas och hindrar dem från att flyttas utan lämpliga juridiska garantier, fortsätter Peskov.

En genomgående punkt i det propagandanarrativ som drivs, är att européerna trots den katastrofala situationen inte har rätt att beklaga sig eftersom det råder krig i Ukraina och befolkningen där har det ännu värre, en linje som även Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ger uttryck för.

– Gas är ingenting, försök föreställa er vad jag pratar om och att detta händer i ditt hem eller i ditt land. Skulle du då fortsätta prata om gaspriser eller elpriser? frågar han sig.

Ansvaret för lösningen läggs på befolkningen

EU-kommissionens politiska lösning handlar inte om att stärka energiproduktionen, utan man har istället fört fram en plan för att unionen ska få ner sin gasförbrukning med 15 procent – fram till nästa vår. Man kräver att såväl privatpersoner som företag, myndigheter och offentliga förvaltningar vidtar åtgärder för att spara på gasen.

Den nya förordningen skulle också ge kommissionen möjlighet att, efter samråd med medlemsstaterna, tillkännage en ”unionsvarning” om försörjningstrygghet och införa en obligatorisk minskning av efterfrågan på gas”, skriver man i ett pressmeddelande.

Kommissionen vill även att alla medlemsländers krisplaner uppdateras ”senast i slutet av september för att visa hur de avser att uppnå minskningsmålet, och de bör rapportera till kommissionen om framstegen varannan månad”.

Medlemsstater som begär solidariska gasleveranser kommer att vara skyldiga att visa vilka åtgärder de har vidtagit för att minska den inhemska efterfrågan”, skriver man vidare.

Enligt EU-kommissionen finns det ett ”brett spektrum av åtgärder” för att minska efterfrågan på gas – och medlemsländerna ska ”främja en bred minskning av uppvärmning och kylning” – bland annat i offentliga byggnader.

Den danska EU-kommissionären Margrete Vestager, som under våren även gjort sig känd för att driva EU:s skärpta digitala censurlagstiftning European Digital Services Act, betonade redan i mars på en konferens även att man för Ukrainas skull ska göra två saker: att ungdomar lär sig mer teknik, samt att man själv och ens barn duschar mindre. Hon tillägger också att man efter att ha stängt av duschen ska säga “Take that Putin”.

Samordnade ransoneringskampanjer

I Tyskland sänker landets största hyresvärd värmen, någonting Nya Dagbladet tidigare rapporterat om. Redan i juli lät man meddela att man sänker temperaturen för sina hyresgäster till 17 grader mellan 23 och 06. I tyska Augsburg har man börjat stänga av fontäner, dämpa gatubelysningen och sänka värmen i de kommunala byggnaderna, runt om i Tyskland görs liknande förändringar.

– Vi vill visa Augsburgs medborgare att vi kanske står inför riktigt tuffa tider… Vi måste alla se till att verkligen spara energi, säger stadens borgmästare Eva Weber.

En annan möjlighet som flitigt diskuteras är ransonering av varmvatten. Den nordtyska staden Hamburg gick redan i somras ut med att man vid en gaskris kommer att sänka temperaturen inomhus under vintern och begränsa hur mycket varmvatten medborgarna får använda.

För att människor inte ska frysa ihjäl när de inte har råd med uppvärmning – eller inte får värma upp sina hem – ska offentliga värmehallar inrättas i tyska städer som man menar ska fungera som någon form av tillflyktsort när den egna elen stängts av.

– Eftersom ingen kan säga exakt hur dramatisk utvecklingen kommer att bli, bör man överväga att tillhandahålla värmeöar eller värmehallar där framför allt äldre kan vistas under en mycket kall vinter, säger chefen för den tyska kommunföreningen, Gerd Landsberg.

Tyska makthavare har också flaggat för att hastighetsgränser kan sänkas för att spara bränsle.

I riktade kampanjer flyttar Europas regeringar över ansvaret för att lösa energikrisen till medborgarna. Foto: faksimil/gov.ie

Även i andra länder återkommer ransonering som den primära lösningen på problemet.

  • I Frankrike tvingas butiker med luftkonditionering ha sina dörrar stängda för att spara energi och upplysta skyltar kommer att släckas ner när verksamheter har stängt. Temperaturen i butiker och stormarknader ska heller inte överstiga 17 grader när det är som flest besökare – eftersom man menar att kroppsvärmen från det stora antalet människor ändå kommer att leda till en tillräcklig temperatur.
  • I Storbritannien genomförs riktade kampanjer där medborgare uppmanas sänka sin inomhustemperatur, ta kortare duschar, diska nattetid och på andra sätt anstränga sig för att spara el. Privata aktörer har också uppmanat britterna att gosa med husdjur, äta gröt eller genomföra olika fysiska övningar för att hålla sig varma under vintern.
  • Även danskarna uppmanas på samma linje att duscha kortare tid eller mer sällan samt använda torklinor istället för torktumlare. Även i Danmark rekommenderas befolkningen att diska nattetid.
  • Att sänka temperaturen inomhus i vinter kommer att bli verklighet också i Italien och även här släcker man ner belysningen kvällstid. Man överväger också att temporärt stänga ner industrier och fabriker under vintern i syfte att spara el. Liknande åtgärder genomförs i Spanien och Schweiz med temperatursänkningar och olika former av regleringar och i Finland ska medborgarna utöver att använda mindre vatten också sänka hastigheten på vägarna för att spara bränsle.
  • På Irland riktar man sig också till medborgarna med kampanjen ”Reduce your use” som uppmanar irländarna att på olika sätt minska sin förbrukning.

Liknande kampanjer och åtgärdspaket har lanserats eller kommer snart att lanseras i en rad andra länder, det återkommande budskapet är att det inte finns någon annan lösning än att kraftigt minska på elförbrukningen – och att medborgarna på olika sätt ska sänka sin levnadsstandard.

Svenskar kan bli helt utan el

I Sverige har det rapporterats om att medborgare på grund av ”den återkommande effektbristen” kan komma att få elen avstängd i vinter – någonting som aldrig tidigare skett. Denna avstängning kan komma att ske automatiskt eller manuellt och Svenska kraftnät bekräftar att det kan bli aktuellt att bryta strömmen för svenska elanvändare.

– Man släcker ner ett område helt enkelt, säger Niclas Damsgaard, chefsstrateg på Svenska kraftnät, till Bonniertidningen DN.

Det är framförallt boende i Skåne, Blekinge och Kronobergs län – samt delar av Hallands, Jönköpings och Kalmars län som ligger i riskzonen att få elen avstängd, och det hela riskerar att gå så snabbt att hushållen inte förvarnas innan det är dags.

– Vi har sett att risken har tilltagit, även om det inte skett i modern tid, säger elmarknadsanalytikern Christian Holtz.

Det är ”i första hand” under morgnar och sena eftermiddagar som elen kan komma att kopplas bort för svenskarna – men man tillägger att risken för elkollaps kan minskas genom att medborgarna själva minskar sin elkonsumtion och att på så sätt ”bidra till energisystemet”.

De eskalerande energipriserna förebådar en mycket tuff vinter för svenskarna. Foto: Kjell Carli/CC BY-NC-SA 2.0

Trots att många kan stå utan elektricitet i vinter menar Holtz dock själv att man inte ska oroa sig.

– Liknande situationer har de flesta upplevt i ett vanligt strömavbrott eller oväder. Så det är inget helt nytt, menar han.

I skattefinansierade SVT och av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får svenskarna också veta att de kan ta på sig en tjock tröja om de fryser i vinter – eller varför inte bygga en koja under bordet med kuddar och filtar för att hålla värmen.

Ansvaret ligger hos makthavare

All verksamhet i ett modernt samhälle är direkt eller indirekt beroende av energiförsörjningen, där mindre energitillgång och högre energipriser avspeglas genom hela det ekonomiska spektrat. Energikrisen, som nu är ett faktum, kan upprätthållas med en propaganda lika intensiv som den är infantil, men rent praktiskt skulle den kunna upphöra i samma ögonblick som sanktionerna avbryts och energiimporten från Ryssland återupptas.

Inget tyder dock på att någon sådan politisk vilja finns från västligt håll, lika lite som man visar några som helst ambitioner att ersätta den förlorade energiförsörjningen med utbyggnad av nya pålitliga energikällor.

Förlorade arbetsmöjligheter och kraftigt ökad fattigdom är förutsägbara följder av den politik som nu bedrivs, där medelklassen och de mest utsatta i samhället som vanligt är de största förlorarna. Det bör alla komma ihåg den dagen dammet slutligen lägger sig och ansvar en vacker dag kan utkrävas för det oerhörda lidande man orsakar befolkningen från maktens sida.

 

Isac Boman

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!