Här är globalisterna som lobbar för mer nedstängningspolitik – “för att rädda klimatet”

Många är trötta på nedstängningarna och den repressiva coronapolitiken som enligt experter kostat många människoliv och orsakat enormt psykiskt och ekonomiskt lidande för mänskligheten. Vissa krafter är dock inte alls intresserade av att världen återgår till det normala utan vill fortsätta nedstängningspolitiken - "för klimatets skull".

publicerad 25 september 2021
- av Markus Andersson
Sharan Burrow på World Economic Forum i Davos. Foto: WEC/CC BY-NC-SA 2.0
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Föga överraskande leder trådarna bakom lobbyprojektet för klimatnedstängningar bland annat till den globalistiska tankesmedjan World Economic Forum.

Profilerade ultraglobalister som World Economic Forums förgrundsprofil Klaus Schwab har under de senaste åren populariserat termen ”The Great Reset” – som åsyftar att hela världen ska ”startas om” och att det nuvarande kapitalistiska systemet ska omformas till ett mer globaliserat och teknokratiskt övervakningssamhälle – där även människor ska robotiseras bland annat med inopererade mikrochipp i sina kroppar och hjärnor.

Ytterst kommer den fjärde industriella revolutionen att leda till en sammansmältning av våra fysiska, digitala och biologiska identiteter”, förklarade Schwab själv nöjt i ett utspel för Chicago Council on Global Affairs redan 2019 och menar också att polis och myndigheter i framtiden kan komma att ”använda teknikerna för att bedöma sannolikhet för kriminella aktiviteter, avgöra skuld eller kanske till och med hämta minnen direkt från människors hjärnor”.

Lösningen ”The Great Reset” innebär vidare enligt Schwab att inte bara virus måste bekämpas utan att hela samhället måste göras om från grunden för att skapa mer ”sammanhållning, rättvisa, inkludering och jämlikhet” – något han anser inte kan åstadkommas med nuvarande system. Istället måste mänskligheten styras in i en mer ”klimatsmart”, globalistisk och digitaliserad värld.

Men vi har ett annat val, vi kan bygga ett nytt socialt kontrakt, som särskilt integrerar nästa generation, vi kan ändra våra beteenden för att vara i harmoni med naturen igen, och vi kan se till att tekniken för den fjärde industriella revolutionen på bästa sätt utnyttjas för att ge oss bättre liv”, deklarerar Schwab.

Denna typ av idéer och tankegods om att mänskligheten och världen ska ”ställas om” försöker man fortgående normalisera och popularisera på olika sätt – inte bara genom lobbyism utan också genom digitala kampanjer som dragits igång i syfte att försöka skapa en folklig rörelse för denna omvälvning.

Profilerade ultraglobalister som World Economic Forums förgrundsprofil Klaus Schwab har under de senaste åren populariserat termen ”The Great Reset” – som åsyftar att hela världen ska ”startas om” och att det nuvarande kapitalistiska systemet ska omformas till ett mer globaliserat och teknokratiskt övervakningssamhälle

 

GreatReset.com är ett sådant projekt, där man öppet skriver om de oerhörda positiva effekter för planeten som man menar att nedstängningspolitiken har haft och att vi därför måste fortsätta leva som under coronapolitikens tidevarv.

The Great Reset är en rörelse inom den kreativa industrin som vill bädda in de positiva miljöskiften som inträffat under nedstängningarna som det nya normala”, deklarerar man och fortsätter med att man ”måste ta tillfället i akt för att hjälpa till att skapa ett samhälle som sätter människans och planetens behov i första rummet”.

För att åstadkomma detta menar man att vi själva aktivt måste bli ”ombud för förändring” snarare än bara ”passiva mottagare”. Vidare kan man läsa att vi måste”ställa om” våra värderingar, attityder och beteende i både vardagen och på arbetet och skapa en mer ”hållbar värld”.

Vidare har man publicerat en 20 sidor lång vitbok och en stor mängd dokument, flygblad, bilder och annonser med budskapet att världen måste omformas och hur nedstängningspolitiken varit positiv för planeten och koldioxidutsläppen och därför bör fortsätta.

Bra jobbat folk! Sedan nedstängningarna blir allting grönt. Fortsätt så!” och ”Nu är vi alla klimathjältar och framtiden kan bli grönare. Kan du göra dessa förändringar för evigt?” är slagord som basuneras ut.

I en påkostad ”reklamfilm” för kampanjen får tittaren veta att det är ”vi” som har ”makten att influera hur världen beter sig” och att vi under coronarepressionen ”pausade” vårt skadliga beteende och ”bara skapade vad världen verkligen behövde”.

 

Nu har vi tillfället att använda vårt inflytande för samhällets och planetens bästa”, säger berättarrösten samtidigt som tittaren matas med bilder på människor i små lådliknande hus och budskap om att utsläppen minsann har minskat under nedstängningarna.

Bakom projektet står gruppen Purpose Disruptors som beskriver sig själva som ett nätverk av personer med bakgrund inom reklamindustrin och vars målsättning är att skapa en ”synlig, storskalig uppåtgående rörelse inom industrin som ska agera solidariskt för att på ett meningsfullt sätt tackla klimatförändringarna”.

Man hävdar själva att nätverket består av ”briljanta strateger, akademiker, forskare och artister” och att målsättningen är att omforma reklam- och marketingindustrin så att denna enbart ska lyfta fram ”attityder, livsstilar, beteenden och märken” som är i linje med målsättningen om en ”klimatneutral värld 2030”. Gruppen betonar särskilt att det är ”människorna” och ”samhället” som måste förändras för att passa in i deras vision om en ny ”klimatsmart” värld.

Exakt hur finansieringen av projektet ser ut i detalj är oklart, men Purpose Disruptors uppger själva att man får pengar från European Climate Foundation (ECF) som beskriver sig som ett ”oberoende och filantropiskt initiativ” som vill bidra till att utsläppsnivåerna går ner till noll till år 2050. Denna stiftelse finansieras i sin tur av bland annat Rockefeller Brothers Fund och Bloomberg Philantrophies men också bland annat av Ikea Foundation och nederländska Postkodlotteriet.

ECF:s vice vd Sharan Burrow är också en uttalad feminist som beskriver sig som en ”krigare för kvinnor” samt medlem i Globala kommissionen för ekonomi och klimat tillsammans med bland andra Mexikos tidigare president Felipe Calderon Hinojosa och Mari Elka Pangestu från Världsbanken i Indonesien.

Burrow är också generalsekreterare i Internationella fackliga samorganisationen som är verksamma i 163 länder och har varit samordförande för World Economic Forums möten i Davos under 2016 och 2018. Hon är också medlem i World Economic Forums råd för ”global framtid” och kommissionär för projektet ”New Climate Economy”.

Även profiler knutna till Världshälsoorganisationen WHO lobbar öppet för att världen och mänskligheten måste ”omvandlas” för att tackla klimatförändringarna.

Italiensk-amerikanska Mariana Mazzucato är professor i ”Economics of Innovation and Public Value” vid Londons University College och grundare för deras institut för ”Innovation of Public Purpose”. Hon är även ordförande för Världshälsoorganisationens råd för ”ekonomisk hälsa för alla” samt ekonomisk rådgivare åt såväl FN som de skotska och sydafrikanska regeringarna.

I en uppmärksammad krönika i Project Syndicate, som bland annat finansieras av ultraglobalisten George Soros stiftelse Open Society Foundation och The Bill and Melinda Gates Foundation, skriver hon att det krävs ”dramatiska interventioner” för att ”skydda civilisationens framtid” mot klimatförändringarna och att en ”grön ekonomisk transformation” är nödvändig.

När Covid-19 spred sig tidigare i år, införde regeringarna nedstängningar för att förhindra att ett nödläge för folkhälsan snurrar ur kontroll. Inom en snar framtid kan världen behöva återgå till nedstängningar igen – den här gången för att hantera ett klimatnödläge”, skriver hon.

Vid en klimatnedstängning skulle regeringar begränsa användandet av privata fordon, förbjuda konsumtion av rött kött och införa extrema åtgärder för att spara energi samtidigt som företag som producerar fossila bränslen skulle behöva sluta med borrningar”, menar hon vidare.

För att undvika denna typ av ”klimatnedstängningar” menar Mazzucato att vi måste omdana våra ekonomiska strukturer till en helt annorlunda modell än idag och införa en ny slags ekologisk, globalistisk och teknokratisk kapitalism.

Klimatkrisen är också en allmän hälsokris”, hävdar hon vidare och menar att 3,5 miljarder människor inom 50 år inte längre kommer att kunna bo sina hemländer.

Skärmbild från en propagandafilm från thegreatreset.com. (Foto: Faksimil/Youtube)

 

Stater måste enligt Mazzucato straffskatta och hårdare kontrollera företag som inte är ”klimatsmarta” och rakt av förbjuda material och produktionssätt som bedöms vara skadliga för klimatet.

Eftersom marknaden inte själv kommer att leda en grön revolution måste regeringsdokument styra dem åt det hållet”.

Noterbart är att Mazzucatos tankar om framtidens utformning ansågs så pass relevanta att de återpublicerades i sin helhet av World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) – en organisation vars medlemmar utgörs av ledarna för storföretag som Bayer, Walmart, Google och Microsoft.

En ekonom som arbetar för Världshälsoorganisationen skriver alltså en rapport om att ”klimatnedstängningar” kan bli nödvändiga i en tidskrift som finansieras av Bill Gates och George Soros – och återpubliceras sedan av en grupp som representerar många av världens mäktigaste storföretag.

Även den tyske socialdemokratiske parlamentarikern Karl Lauterbach har argumenterat för att makthavarna måste införa ”åtgärder” för att hantera klimatförändringarna som liknar de restriktioner och begränsningar av medborgarnas friheter som sattes in för att tackla coronaviruset.

World Economic Forum har också själva publicerat artiklar där man försöker framställa coronanedstängningarna i positiv dager och man pekar särskilt på hur utsläppen ska ha minskat kraftigt under nedstängningspolitiken.

Låt oss inte upprepa samma misstag. Vi måste separera våra ekonomiska prioriteringar från det långsammare men i förlängningen större hotet från klimatförändringarna, återhämtningen från covid-19 är inte ett val mellan ekonomisk återhämtning kontra en grön agenda, utan en möjlighet att uppnå båda. Vi måste fatta beslut i den fasta tron att inbäddandet av grön politik kan vara en katalysator för ekonomisk tillväxt och samtidigt ha en positiv inverkan på vår hälsa och vårt välbefinnande”, hävdar man samtidigt som man beskriver det som någonting positivt att vägarna var tomma på bilar och flygplan stod kvar marken.

Historien upprepar sig om människan inte lär sig av den, sägs det. En avgörande lärdom som skulle bespara mänskligheten mycket lidande är att korrupta makthavares våta dröm om det totalitära samhällsbygget kvarstår, men förpackat i nya varianter.

Redan i nuläget står det klart att klimatpolitiken i praktiken nyttjas för att kanalisera makt till en globalistisk överklass som nu hoppas att världens befolkning ”vant sig” vid den typ av drakoniska åtgärder som införts under covid-19 och i detta ser en möjlighet att ytterligare dra åt snaran kring människans friheter.

Den oberoende amerikabaserade kanalen Red Ice TV:s svenske kommentator Henrik Palmgren, som analyserat projektet klimatnedstängningar, ramar in sakens kärna i explicita ordalag.

– Att ”göra kapitalism annorlunda” är den drivande retoriska motivator som används bakom World Economic Forums ”The Great Reset”, en annan term för implementeringen av global marxism och det är i praktiken vad det är, konstaterar han.

 

Markus Andersson

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!