Var fjärde tonåring i USA identifierar sig som hbtq

Kulturrevolutionen i Väst

publicerad 9 maj 2023
- av Jan Sundstedt

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


11 280 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


En färsk undersökning utförd av den amerikanska motsvarigheten till svenska Folkhälsomyndigheten, Centers for Disease Control and Prevention (CDC), riktad mot landets high school-studenter, påvisar att så många som en av fyra elever uppger att man inte identifierar sig som heterosexuella.

Med hjälp av rådata från 2021 har CDC härom veckan publicerat sin senaste sammanfattning gällande sexuell identitet bland landets gymnasieelever. En rapport som förstärker bilden av de senare årens stadiga ökning av individer som identifierar som hbtq-personer.

Undersökningen påvisar att andelen respondenter som anser sig vara strikt heterosexuella nu är nere på rekordlåga 76 procent.

CDC-rapporten förstärker bilden av en Gallupundersökning från februari i år. Enligt denna gav 7,2 procent av vuxna amerikaner svaret “något annat än heterosexuella”. Den högsta andelen stod enligt Gallupen att finna inom det som ofta benämns Gen Z.

Gallup-undersökningarnas siffror för hela befolkningen sett över årtal.

De senaste siffrorna antyder en markant ökning av andelen ungdomar som inte identifierar sig som heterosexuella. CDC uppger att antalet elever som identifierar sig som olika varianter av hbtq har gått från 11 procent år 2015 till 26 procent år 2021. Av dessa, alltså omkring var fjärde elev, ansåg omkring tolv procent att de var “bisexuella” medan drygt tre procent identifierade sig som antingen “gay eller lesbiska”. Nio procent markerade “annat” – vilket kan innefatta dem som identifierar sig som “pansexuella/asexuella” eller som “ifrågasätter sin sexualitet”. Cirka 1,8 procent av de tillfrågade uppgav att de “inte förstod frågan”.

16 271 elever i 152 skolor svarade på undersökningen.

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) är USA:s nationella folkhälsomyndighet med huvudkontor i DeKalb County några kilometer nordost om Atlanta i Georgia. Internationellt är CDC kanske mest känt för att arbeta med smittskydd, men arbetar också inom en rad andra områden för att skydda folkhälsan genom att förebygga sjukdom, skador och handikapp.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!