Systerorganisation till vänsterextrema Expo förbjuds i Ryssland

publicerad 23 mars 2023
- av Markus Andersson
Centrets chef Aleksandr Verchovskij till höger menar att domstolen i Moskva agerat felaktigt.

Antinationalistiska “Sova center” kommer snart att förbjudas av Moskvas stadsdomstol, enligt organisationens pressmeddelande. Sova betraktas som en rysk motsvarighet till den vänsterextrema underrättelsegruppen Expo i Sverige som finansieras bland annat av utländska statsmakter och den ökände globalisten George Soros stiftelse Open Society.

Mot bakgrund av dess utländska finansiering sedan 2016 klassas organisationen “Sova center” som en utländsk agent av ryska staten, och eftersom man vid ett stort antal tillfällen bedrivit verksamhet utanför Moskvaregionen där man är registrerade tvingas man nu lägga ned verksamheten. Organisationens chef, Aleksandr Verchovskij, menar själv i kontakt med just Expo att domstolen i Moskva agerat felaktigt när man tolkat rådande lagstiftning bokstavligt.

– Lagen säger att en regional organisation är verksam i den region den är registrerad, i vårt fall Moskva. Nu har man plötsligt börjat tolka detta bokstavligen, alltså att man endast får vara aktiv där man är registrerad. Det är löjligt förstås, säger Verchovskij.

Centret har tolv anställda och har haft ett brett samarbete med motsvarande organisationer i andra länder. Utöver att fokusera på teman som “rysk nationalism”, “xenofobi” och “politisk radikalism” beskriver man sig även verka för att ”värna den liberala demokratin i den ryska federationen”.

Enligt organisationens egna uppgifter framgår att man finansieras bland annat av globalisten George Soros stiftelse Open Society och National Endowment for Democracy, en organisation som skapats och finansieras av den amerikanska kongressen och ofta kopplats till underrättelsetjänsten CIA. Man mottar också pengar från utländska statliga aktörer som EU, Tyskland och Nederländerna. Rysk-judiska kongressen listas även som en av organisationens mer framstående finansiärer.

Trots ett förbud tror Verchovskij att verksamheten kan fortsätta i någon omfattning, han låter också meddela att man kommer att överklaga beslutet till högre instans om domstolen upplöser Sova.

– De kan ju inte förbjuda oss som personer. Vi kommer behöva hitta någon ny juridisk form, men vi ska försöka hitta på något. De kan ju inte hindra folk från att arbeta med det de vill, förutom då genom att kasta dem i fängelse och ännu har vi inte sett några sådana signaler.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!