Regeringen Orpo vill lagstifta den etablerade bilden av förintelsen

publicerad 1 september 2023
- av Isac Boman
Finlands statsminister Petteri Orpo.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


1760 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Under torsdagens presskonferens presenterade den borgerliga finska regeringen vad man benämner som programmet “Ett jämlikt Finland” för “likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering” som ska implementeras i landet.

Bland annat deklareras att man vill göra det kriminellt att ifrågasätta den vedertagna bilden av de historiska skeendena kring förintelsen.

Regeringen förbinder sig att främja likabehandling på bred front och under hela valperioden. Det finns ingen plats för rasism i Finland, deklarerade Samlingspartiets statsminister Petteri Orpo i samband med presskonferensen.

Programmet omfattar sammanlagt 23 punkter, där man vid sidan av att kriminalisera “förnekelse av förintelsen” även tillägger att förintelsens minnesdag ska “börja firas i enlighet med internationell praxis”. Man öppnar också för att förbjuda användning av både kommunistiska och nationalsocialistiska symboler om “de används i syfte att främja de ideologierna”.

Regeringen Orpo utlovar därtill en rad andra åtgärder, bland annat att staten ska lägga “särskild vikt” vid “mångfald” i samband med rekryteringsprocesser. Bland mångfaldsfaktorer som nämns i programmet återfinns kön, ålder, etniskt eller nationellt ursprung, medborgarskap, språk, religion eller övertygelse, åsikt, funktionsnedsättning, hälsotillstånd, sexuell läggning eller “någon annan omständighet som gäller en enskild person”.

Budgeten för att genomföra programmet uppskattas till mellan 10 och 20 miljoner kronor.

Här tar du del av det nya regeringsprogrammet

Det nya regeringsprogrammet "Ett jämlikt Finland" finns att ta del av på regeringens hemsida och kan laddas ned här.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!