Israel inför rätta för folkmordsanklagelser

Situationen vid Gazaremsan

publicerad 11 januari 2024
- av Isac Boman
Netanyahus Israel anklagas för systematiska förbrytelser och "folkmordsliknande" handlingar.

Hjälp Nya Dagbladet att klara ekonomin under sommaren!


19 730 kr av 50 000 kr insamlade. Stöd kampanjen via swish 123 611 30 21 eller andra donationsalternativ.


Idag inleds utfrågningen av Israel i den internationella domstolen (ICJ) i Haag. Sydafrika har anmält den israeliska staten för folkmord och menar att Netanyahus regim har för avsikt att ”förinta palestinierna i Gaza som en del av den bredare palestinska nationella, rasliga och etniska gruppen”.

Palestinierna i Gaza har dödats, dödats i sina hem, på platser där de sökt skydd, på sjukhus, i UNWRA-skolor, i kyrkor och moskéer, och när de försökte hitta mat och vatten till sina familjer. De har dödats om de misslyckades med att evakuera, på de platser dit de flydde, och till och med när de försökte fly längs israeliska förklarade ’säkra vägar’”, står det att läsa i den 84 sidor långa anmälan.

Allt fler rapporter kommer om israeliska soldater som utför summariska avrättningar, även av flera medlemmar i samma familj – män, kvinnor och äldre personer”, fortsätter man – och pekar på att män avrättas framför sina fruar och barn – innan även dessa dödas av de israeliska trupperna.

Man pekar även på att obeväpnade palestinier dödas av prickskyttar så fort de upptäcks – även om de inte utgör något hot, och att detta även gäller barn, kvinnor och handikappade.

Enligt Sydafrika är det tydligt att Israel aktivt och medvetet bryter mot 1948 års folkmordskonvention och att även israeliska makthavare uppviglar och uppmanar till folkmord på det palestinska folket.

Begränsad makt

Under torsdagen och fredagen kommer utfrågningar att äga rum i ICJ:s domstol i Haag, som är FN:s huvudorgan för att avgöra rättstvister mellan olika stater.

I domstolen sitter vanligtvis 15 domare som ska avgöra huruvida några åtgärder ska sättas in mot Israel – exempelvis att de beordras att upphöra med invasionen av Gaza.

Fredspalatset i i Haag där ICJ har sitt säte. Foto: R Boed/CC BY 2.0

Sydafrika hänvisar till vad man menar är uttalanden från de allra högsta israeliska makthavarna som uppmanar till folkmord och man betonar att domstolen måste agera mycket snart. Man vädjar alltså om ett omedelbart eldupphör – ett krav som domstolen kan bifalla, men det är däremot högst osäkert om ICJ verkligen kan tvinga fram en vapenvila eller stoppa den israeliska invasionen.

– Det är här det ofta blir problem. Man har inte riktigt möjlighet att tvinga fram efterlevnad utan det man kan göra om staten i fråga inte följer avgörandet är att vända sig till FN:s säkerhetsråd, säger Joachim Åhman, professor i internationell rätt till GP.

USA backar Israel

Säkerhetsrådet kan i teorin fatta beslut om att gå in militärt mot en stat som exempelvis ägnar sig åt folkmord eller systematiskt bryter mot folkrätten – men Israels allierade, USA och de fyra övriga permanenta medlemsstaterna, har vetorätt – så en åtgärd av denna typ bedöms som helt utesluten och otänkbar.

– Annars är det säkerhetsrådet som beslutar om åtgärder för att försöka tvinga en stat att följa ett beslut. Det är dock ganska långtgående åtgärder och den här typen av rättsliga ärenden får oftare någon form av politisk betydelse. Det hela bygger väldigt mycket på att staterna faktiskt följer reglerna självmant, fortsätter Åhman.

Det kan också nämnas att en rad länder stöttar Sydafrikas beslut att anmäla Israel för folkmord – däribland de 57 muslimska länderna i OIC, Bolivia, Namibia, Colombia och Brasilien. I Europa är elitens vilja att ställa Israel till svars betydligt lägre – men även här har enskilda politiker och partier ställt sig bakom anmälan. Hundratals organisationer och föreningar har också valt att ge sitt stöd till Sydafrikas anmälan.

Länder som USA och Storbritannien har istället gått till hård attack mot Sydafrika och den amerikanske nationella säkerhetstalesmannen John Kirby har kallat ansökan för ”meritlös, kontraproduktiv och helt utan grund”.

“Sköt barn och funktionshindrade”

Sydafrika pekar vidare i sin anmälan på att Israel systematiskt ägnat sig åt förföljelser och folkmordsliknande agerande mot det palestinska folket även långt innan invasionen av Gaza och att detta tycks vara en utstuderad strategi för att få till en etnisk rensning.

Det finns rimliga skäl att tro att israeliska krypskyttar ’avsiktligt sköt’ barn, som man visste var barn och att de också ’avsiktligt sköt’ sjukvårdspersonal och journalister ’trots att de var tydligt markerade som sådana’. Det fanns också ’rimliga skäl att tro’ att israeliska krypskyttar sköt funktionshindrade demonstranter ’avsiktligt, trots att de hade synliga funktionsnedsättningar’ och trots att de inte utgjorde ett överhängande hot”, skriver man bland annat och hänvisar till en oberoende rapport från 2019.

Israel anklagas för att ha begått otaliga övergrepp mot det palestinska folket. Foto: IDF

Man pekar också på uppgifter om att israeliska soldater systematiskt skadeskjutit protesterande och demonstrerande palestinier i exempelvis knäskålarna och på så sätt handikappat dem för livet.

Staten Israel måste omedelbart avbryta sina militära operationer i och mot Gaza”, vädjar man.

“Nazisternas moderna arvtagare”

Israel, som kommer att få svara formellt på folkmordsanklagelserna under fredagen, nekar bestämt till dessa anklagelser och menar istället att det är Sydafrika som beter sig suspekt och klandervärt.

– Staten Israel fördömer eftertryckligt Sydafrikas beslut att leka djävulens advokat och göra sig självt medbrottsligt till förövarna av 7 oktober-massakern, sade den israeliska regeringens talesman Eylon Levy under en presskonferens.

Han menar vidare att det är ”tragiskt” att Sydafrika ”kämpar gratis för antijudiska rasister” och att ”historien kommer att döma Sydafrika för att ha bistått nazisternas moderna arvtagare”.

Även om ”provisoriska åtgärder” kan vidtas relativt snabbt förväntas själva domen, som slår fast huruvida Israel gjort sig skyldiga till folkmord eller inte, dröja flera år.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!