vin


Bekämpningsmedel i fyra av tio viner

HälsaPesticider i fyra av tio viner. Var tredje dold tillsats eller ämne i vinerna kan orsaka allergi- eller överkänslighetsreaktioner, avslöjar TV4:s Kalla Fakta.