“Den svenska vallagen är sjuk”

Gustav Kasselstrand och Sven Valerio från Alternativ för Sverige menar att Tingsrättens beslut att svenska väljare inte ska ha någon rätt att välja vilken röstmottagare de ska lämna sina röster till är ett direkt hot mot demokratin. De anser att den svenska vallagen är sjuk och måste reformeras samt att regeringen i praktiken riskerar att släppa in främmande makt - rakt in i vallokalerna.

publicerad 29 mars 2021
Rösträkning i vallokal.
Detta är en opinionstext. Artikelförfattaren svarar för de åsikter som uttrycks i artikeln.

Enligt ett tingsrättsmål har en dom fallet där en röstmottagare skiljts från sitt uppdrag av Stockholms Stads valnämnd. Röstmottagaren ifrågasatte att en väljare skulle kunna kräva att få lämna sin röst till en svensk röstmottagare och kallade detta rasism. Tingsrätten ger honom nu rätt. En väljare får med detta alltså inte bestämma vilken röstmottagare han eller hon ska överlämna sin röst till.

För de flesta kommer nog detta ärende att passera utan mer än en axelryckning, oavsett uppfattning i sakfrågan. Vi som tycker att det är självklart att man i Sverige ska kunna lämna sin röst till en svensk, är vana vid att svenskfientliga lagar och regler finns överallt i samhället. Och våra motståndare är vana vid att ständigt se ”rasism” från vår sida. Mer än så blir det inte av saken.

Men den här gången finns all anledning att inte acceptera tingsrättens syn på saken och gå vidare, utan istället göra detta till en avgörande demokratisk fråga – vilket det är. Domen innebär nämligen ett akut hot mot väljarens integritet i vallokalen.

Om vi provar ett scenario där ”svensk” byts ”svensk medborgare”, så kan frågan ställas igen: har man då, som svensk medborgare, rätt att lämna sin röst till en röstmottagare som också är svensk medborgare?

Svaret är nej.

Detta eftersom tingsrätten nu har slagit fast att vi inte har rätt att välja vem vi lämnar vår röst till – oavsett motiv.

Det medför att du som väljare inte äger rätt att lämna din röst till en röstmottagare med svenskt medborgarskap (oavsett vad denne har för etnicitet). Det är nämligen så att vallagen inte ställer några krav på vem som får bli röstmottagare. Man behöver varken vara medborgare, ostraffad eller ha en minsta begåvningsnivå. Det enda krav som ställs är att röstmottagarna ges vederbörlig utbildning av valnämnden. Inga krav finns heller på att valnämnderna ska förordna röstmottagarna i god tid före valet och offentliggöra deras namn, så att vi väljare kan granska och i förekommande fall anmäla jäv och andra missförhållanden före valet.

Naturligtvis är detta ett helt oacceptabelt förhållande.

Den svenska vallagen
är så sjuk, att en regering kan släppa in främmande makt på svensk mark och valnämnderna kan sedan förordna den främmande maktens män till röstmottagare. På samma tema kan en valnämnd rekrytera utlänningar som röstmottagare, direkt från närmsta kriminalvårdsanstalt. Och den väljare som inte vill överlämna sin valsedel till en islamist, kriminell eller annan person man känner dubier inför – den väljaren har inget annat val än att lämna vallokalen.

Det finns fler odemokratiska och medborgarskapsfientliga egenskaper i vallagen. En vallagsreform är mer nödvändig än någonsin. Det vill förstås inte det politiska träsk som profiterar på missförhållandena ha. Inte ett ord i dessa frågor förekommer i 2020 års valutredning, som lämnade ett delbetänkande i slutet av januari. Delbetänkandet har det i sammanhanget humoristiska namnet ”Förstärkt skydd för väljarna vid röstmottagningen”. Om man verkligen vill förstärka skyddet för väljaren, finns det en uppsjö akuta åtgärder som borde realiseras. Så länge flera riksdagspartier och medier väljer att tiga som muren i dessa frågor, kan vi dock fortsatt räkna med ett svenskt valsystem som inte når upp till grundläggande internationell standard.

 

Gustav Kasselstrand
Partiledare Alternativ för Sverige

Sven Valerio
Partistyrelseledamot Alternativ för Sverige

Om skribenterna

Gustav Kasselstrand är partiordförande för Alternativ för Sverige.

Sven Valerio är partistyrelseledamot för Alternativ för Sverige.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!