tungmetallerKadmium farligt även i låga doser

HälsaÄven mycket låga halter av den cancerframkallande metallen kadmium kan vara farliga och leda till att bröstcancerceller blir mer aggressiva. Det skriver ett svensk-amerikanskt forskningslag i en artikel i PloS ONE.