Kadmium farligt även i låga doser

publicerad 10 april 2015

Även mycket låga halter av den cancerframkallande metallen kadmium kan vara farliga och leda till att bröstcancerceller blir mer aggressiva. Det skriver ett svensk-amerikanskt forskningslag i en artikel i PloS ONE.                  

– Vår forskning handlar om kopplingen mellan kadmium och bröstcancer. Kadmium är en tungmetall som bland annat finns i mat, cigarettrök och kosmetika. Det är ett känt cancerframkallande ämne, men vår studie visar att även en mycket låg kadmiumhalt kan leda till att bröstcancerceller blir mer aggressiva, det vill säga växer okontrollerat, säger Zelmina Lubovac Pilav, lektor i bioinformatik vid Högskolan i Skövde.

Tidigare studier har kopplat kadmium till bröstcancer vid korta perioder av exponering, men få studier har fokuserat på den kroniska exponering som många människor i samhället utsätts för.

 

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet.

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!