Kommuner vill ha vetorätt mot prospektering

publicerad 2 juli 2013

I 45 av Sveriges kommuner är stora delar av berggrunden alunskiffer.

Om denna krossas frigörs tungmetaller och radioaktiva ämnen som utgör ett allvarligt hot mot markområden, grundvatten och odling under överskådlig tid, skriver ordförande för 24 kommun­styrelser i ett öppet brev till regeringen.

De menar att sådan exploatering skiljer sig starkt från konventio­nell gruvdrift i urberg, och därför bör ett kommunalt veto införas när det gäller prospektering som syftar till mineral- eller gasutvin­ning ur alunskiffer.

De underskrivande menar att företagens försäkringar om att brytningen är säker motbevisas genom Talvivaaragruvan i Finland, där verksamheten i svartskiffer, med egenskaper jämförbara med alunskiffrets, har orsakat ”vad som beskrivs som en av Finlands värsta miljökatastrofer.”

Även utvinning av skiffergas genom “hydraulisk spräckning” pekas ut som en miljöfara. Detta har NyD tidigare rapporterat om här.

Artikeln har tidigare publicerats i Miljömagasinet

Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!