Utrikes

Foto: Flickr/Anthony Quintano/CC BY 2.0

New York Times säger upp 100 anställda

Utrikes The New York Times kommer att köpa ut 100 anställda som en del av en större omorganisering på tidningens redaktion.