Kultur

Foto: marc cornelis/CC BY 2.0)

"Hur porr förstör mäns liv"

Kultur Pornografi är ett gift som skadar män både fysiskt och psykiskt och påverkar deras möjligheter att upprätthålla sunda relationer, skriver Robert Almgren.