Pornografins sataniska kraft och varför samhället måste kriminalisera porrindustrin

publicerad 15 januari 2020
- av Markus Andersson
Hollywood har under årtionden varit ett nav i porrproduktioner som exporterats över hela världen.

De sataniska krafter som driver porrindustrin har under många årtionden förfinat exploateringen av en av människans mest grundläggande mänskliga instinkter, vars starka kraft vi har svårt att värja oss för. Reproduktionslusten och förmågan är essentiell, alltså livsavgörande.

Det är ett tecken på ett sjukt samhälle när en så omfattande och människofientlig industri tillåtits att explodera och idag exponeras för unga individers hjärnor utan filter i massiv skala via internet och andra medier.

En av huvudanledningarna är liberalismens långsamt verkande gift som förtär de västerländska ländernas folkkroppar och nu sprider sig till övriga delar av världen.

Vuxenpornografi bör likställas med barnpornografi. Medgivandeperspektivet är inte avgörande för den grova pornografins vara eller icke vara utan utgångspunkten för bedömningen är dess nedbrytande effekter på det mänskliga psyket.

En individ som fyllt 18 år är i lagens mening myndig och får medverka i pornografiska produktioner, men de flesta människor blir aldrig vuxna nog att förutse de effekter sexuell exploatering har över tid och vad det innebär att medverka i en sådan industri.

För konsumenterna gäller samma sak. Även om människor i allmänhet vore förmögna att förutse verkningarna av porrkonsumtion är följdverkningarna så skadliga att produktion av sådant material inte bör tillåtas av samhället.

För den normalintelligente är skillnaden mellan vuxna individers sexualliv och dokumentation samt exploatering av detsamma uppenbar och utgör två helt skilda ting.

Vad den grova pornografin gör med det mänskliga psyket är svårt att ens överblicka. Forskningen som har en mer klinisk måttstock visar entydigt på negativa effekter på både den egna sexualdriften och lusten att hitta en verklig partner som känslan av tomhet utöver den uppenbara sexuella avtrubbningen. Synen på andra människor förändras och objektifiering sker av både mannen och kvinnan.

För att överhuvudtaget möjliggöra modern pornografi har en långsam avtrubbning av människan och hennes psyke varit nödvändig. Att ha sex med en individ som man inte är bekant med och inte känner något känslomässigt band till eller rent av äcklas av är för den oförstörda människan något otänkbart. Att konstgjort arrangera något dylikt för att dokumentera och sedan exponera det för miljontals människor hör inte hemma i naturliga tankegångar och samhällen som gör anspråk på mänskliga rättigheter.

Med hjälp av den liberala populärkulturen har porrindustrin som vuxit fram, främst ifrån det judiskt dominerade Hollywood, på ett allt mer sofistikerat sätt fått människor att förtränga kontakten med sitt känslocentrum och koppla bort sin personlighet för att kunna exploateras och utnyttjas i produktioner.

Många individer, främst unga tjejer, är så avskurna ifrån kontakten med sina känslor och sin personlighet att de till synes är oberörda av sin medverkan. Den själsliga skadeverkningen är dock oöverskådlig.

Industrin växte med rätta fram i skymundan och mer underjordiskt men har tack vare den liberala populärkulturen tagit plats i finrummen och blivit allt mer professionell varför den också blivit avsevärt mer förrädisk och satanisk till sin natur. En så skadlig och människofientlig industri som den moderna porrindustrin utvecklats till, måste kriminaliseras och förpassas till historiens skräphög.

De direkta offren kan redan räknas till hundratusental som medverkat i produktioner, men till de mer passiva offren som mer eller mindre frivilliga konsumenter räknas åtminstone hundratals miljoner människor. Många unga skadar redan från barnsben sin syn på relationer, sex och familjelivet. Vuxna skapar destruktiva beroenden, riskerar jobb och ansvar och blir samtidigt avtrubbade i sina relationer.

En så skadlig och människofientlig industri som den moderna porrindustrin utvecklats till, måste kriminaliseras och förpassas till historiens skräphög.

Kampen mot barnporren har delvis misslyckats eftersom den ensidigt riktat in sig på internet och konsumtionen. Konsumtion av pornografi kan svårligen kriminaliseras. Istället måste insatserna främst riktas direkt emot producenterna där man efter att ha uppdaterat lagstiftningen slår till mot regissörer, agenter, produktionsbolag och även skådespelare. Givetvis måste man precis som mot sajter som sprider barnpornografi stänga ned och blockera plattformar som sprider den grova pornografin på internet.

Att exploatera och med industriella medel utsätta en livsupprätthållande funktion som sexual- och reproduktionsförmågan för stora risker med uppenbara faror för familjebildningen och hela samhällslivet är ett brott mot mänskligheten och bör kriminaliseras och bestraffas i samma utsträckning.

En kriminalisering torde vara nödvändig också därför att det ännu återstår mycket medvetenhetsevolution innan genomsnittsindividen själv av egen kraft och insikt kan värja och skydda sig ifrån ett så sofistikerat angrepp mot den mänskliga naturen som den moderna pornografin utvecklats till.

Sexualiteten är en gudomlig aspekt av livet och tillhör den privata helgedomen. Om människan leker med elden kan hon kastas in ett inferno där hon brinner upp både kroppsligt och själsligt.

… och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. (Matteus 6:13)Ladda ner Nya Dagbladets mobilapp!

Välkommen att diskutera! NyD vill uppmuntra till en saklig och kvalitativ debatt vilken genomsyras av god ton och respekt för andra åsikter. Du är själv juridisk ansvarig för vad du skriver. Läs våra fullständiga kommentarsregler här.