Homeland Security


Trumps inrikeschef: Jag tar på mig ansvaret

UtrikesDet inreseförbud som USA:s president Donald Trump nyligen införde innebar stora problem för många resenärer. Mot bakgrund av detta väljer general John Kelly, chef för Homeland Security, att ta på sig skulden självmant.Veckans teckning